Her er gode råd til deg som vil starte din egen bedrift:

  1. Du må være 100 prosent dedikert til det du vil holde på med. For å lykkes må du bruke tid og energi.
  2. Lag en god forretningsplan. I planen beskrives blant annet forretningsideen, hvem som er kundene og konkurrentene, og hvordan bedriften skal markedsføres. Lag planer for økonomien og sett opp budsjetter og avklare hvordan bedriften skal administreres, finansieres og hvordan penger skal tjenes. Se flere gode tips til forretningsplan her.
  3. Oppstartkapital og egenkapital har du behov for – planlegg for stramme økonomiske tider. Det finnes ulike støtteordninger. Sjekk Innovasjon Norge for etablererstipend og ta kontakt med næringsetaten i din kommune for å høre om deres støtteordninger.
  4. Hold kostnadene nede. Hold kostnadene lave, skaff bedriften best mulig betalingsbetingelser og få inn utestående penger så raskt som mulig.
  5. Når bedriften er oppe og står, må du passe veldig godt på kontantstrømmene. Se på gapet mellom når du skal betale dine leverandører og når du når inn betalingene fra dine kunder. Husk at det er innbetalingene av utestående fordringer og god kostnadskontroll som sikrer overlevelsen til din bedrift.
  6. Skaff deg medarbeidere eller rådgivere som har en annen kompetanse og ser problemstillinger fra en annen synsvinkel enn du selv gjør.

Les også