Iphone X,  fete droner, AI, blockchain og ikke minst kryptovalutaer. 2017 var et spennende år, men hva har vi i vente for 2018?

Oppstartslos sitter med fingeren på pulsen på bedriftsnorge og snakker hvert år med tusenvis av nystartede bedrifter og personer som ønsker å starte for seg selv.

Vi lurer på: Hva vil skille seg ut? Hva blir trenden i det kommende året? Hva slags type bedrifter vil vi se mer av i år?

Flere helse- og læringsteknologiselskaper

I løpet av 2017 så vi en økning i henvendelser fra selskaper som skulle levere løsninger og produkter innen læring- og helseteknologi. Nye miljøer innenfor disse bransjene ble etablert og eksisterende miljøer og aktiviteter har vokst. Her ser vi selskaper som jobber med nanoteknologier i kreftforsking til selskaper som lager læringsplattformer for kjøreskoler.

Vi tror det vil etableres flere spennende selskaper innen disse bransjene i år. Dette er en næring som Norge også tidligere har utmerket seg i.

Blockchain, et redskap, ikke en forretningside

2017 var året der blockchain for alvor ble kjent. Tanken bak ligger i en desentralisering av en database, noe som er veldig praktisk hvis en skal lagre, autentisere og beskytte data.

Oppstartslosen fikk i 2017 rekordmange henvendelser der selskaper «kaster» inn blockchain i løsningene sine for å krydre forretningsideen. Dette uten visshet om hvordan teknologien fungerer eller hvilken jobb den skal gjøre for å løsningene skal bli bedre.

I 2018 håper vi å se at selskapene har bedre kjennskap til teknologien og hvilket muligheter som ligger i den. Vi håper også at de i første omgang tenker på hva som blir best for kundene,  og dernest hvorvidt det er blockchain som kan gjøre den jobben.

Kunstig intelligens kommer til å ha påvirkning på alle bransjer

Flere selskaper som evner å ta i bruk kunstig intelligens

Mulighetsrommet i denne teknologien er nærmest ubegrenset og vi synes det er rart at vi ikke har møtt flere selskaper som evner å ta i bruk eller legge til rette for denne teknologien. Kunstig intelligens kommer til å ha påvirkning på alle bransjer.

Det er vanskelig å starte et selskapet i 2018 uten å ha kunstig intelligens på skissebordet eller i en risiko / mulighetsanalyse. Et godt råd kan være å forsøke å lære så mye som mulig om hvilket muligheter som ligger i teknologien uavhengig om du har dette som en del av forretningsideen.

2017 var konsulentenes renessanse

Med nedbemanninger, omstillinger, økt interesse og oppmerksomhet rundt det å starte for seg selv, er det ikke rart at vi får et inntog at nye konsulentselskaper. Den typiske konsulent har høy utdanning, relevant arbeidserfaring og en bransjeforståelse gjerne i kombinasjon med oppsparte midler. Her ligger altså mye tilrette for at denne bransjen kommer til å lykkes

Dette er kanskje den største økningen vi har sett i 2017 og kommer antagelig til å fortsette å øke iløpet av 2018.

I tillegg til disse fire trendene vil samtidig se flere selskaper som jobber med såkalt «smartløsninger» innenfor hjem, underholdning og jobb. Dette var en tiltagende trend i 2017 som vi kommer til å se mer av i 2018. På sikt kommer disse smarte løsningene til å bli en naturlig del av hverdagen til folk flest.

Er 2018 året der du starter for deg selv? Eller er du allerede i gang og ønsker veileding?

 

Les også