Å være selvstendig næringsdrivende har sine fordeler, men pensjonsmessig gir det ikke den store gevinsten. Skal du være sikret en alderspensjon ut over folketrygden, er det derfor opp til deg å ordne dette selv. Som selvstendig næringsdrivende kan du opprette en pensjonsordning med gunstige skattefordeler.

Innskuddspensjon
Pensjonsmulighetene for selvstendig næringsdrivende reguleres av innskuddspensjonsloven. Det betyr at du som selvstendig næringsdrivende kan opprette en innskuddspensjonsavtale, på samme måte som en bedrift oppretter en obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte.

Du betaler jevnlige innskudd til din pensjonskonto. Innskuddene og den avkastningen du oppnår, kommer til å utgjøre din framtidige alderspensjon. Du bestemmer selv hvordan pensjonskapitalen din forvaltes ved å velge mellom ulike investeringsprofiler, spesielt tilpasset pensjonssparing.

Hvor mye kan jeg spare?
Du kan maksimalt spare 4 prosent av lønn eller beregnet personinntekt mellom 1-12 G. (Folketrygdens grunnbeløp – G – er per 1. mai 2015, 90 068 kroner.)

Skattefordeler
Dette er en pensjonssparing som blir mer lønnsom jo mer man tjener. Du får skattefradrag på det beløpet du sparer som er lik marginalskatten (du må betale skatt ved utbetaling, men skattesatsen er da vanligvis lavere og skatteutsettelsen har uansett verdi).

NB! Frist for innbetaling for å kunne utgiftsføre beløpet for 2015, er 31. mars 2016.

Les mer om pensjon for selvstendig næringsdrivende her.

 

Les også