Mandag tolvte september inviterte DNB i samarbeid med Seed Forum og Norwegian Investment Forum, til Norges største pitche-treningsdag. Nærmere hundre oppstartsbedrifter møtte.

– En god pitch betyr alt! Enten så treffer du eller så treffer du ikke. En pitch er en teaser, og det er viktig å sørge for at publikum vil ha mer. Utfordringen ligger i å forstå tankesettet til en investor, og hvordan du skal treffe best mulig i forhold til utgangspunktet, forteller Steinar Hoel Korsmo.

Seed Forum
Steinar er leder for Seed Forum, et globalt nettverk som ønsker å knytte investorer opp mot investeringsklare bedrifter. Han har flere års erfaring på tvers av landegrenser når det kommer til pitching, og kan ikke understreke nok hvor viktig det er forberede seg og tilpasse innholdet i forhold til publikum, slik at du snakker med de og ikke til de. Dette innebærer alt fra innhold til kroppsspråk og bekledning.

– Tenk på at du har riktig innhold i forhold til publikum, og legg frem de riktige verdidriverne. Videre må du ha en fremtoning som gjør at publikum anerkjenner deg; riktig kroppsspråk og bekledning. Avslutningsvis selve presentasjonsmetodikken; sørg for å formulere deg slik at publikum er med deg, og forstår det du snakker om. Sørg for å bruke formuleringer som styrker troverdigheten; vi skal utvikle, eller vi holder på å utvikle. Det er forbudt å snakke i fremtid; sørg for å få frem det dere gjør nå, da det er det en investor investerer i nå.

Skap engasjement
Selskapene ble gjennom dagen lært opp til å skape engasjement rundt eget selskap, se på hvilke styrker, muligheter og hvilke verdidrivere som ligger i bunn.

  Elleve punkter er særlig viktige å inkludere i en vellykket pitch:

 1. Kjernevirksomheten
 2. Teamet
 3. Markedet
 4. Konkurransefortrinnene
 5. Hva som gjør selskapet unikt
 6. Inntektsmodell
 7. Fremdrift
 8. Finansielle nøkkeltall
 9. Hva trenger du og til hva
 10. Spesifikke risikomomenter
 11. Exit-strategi

Følg med på Seed Forums sider for å se når det arrangeres pitche-treninger.

Les også