Budsjett

Er du ikke ferdig med årets budsjett, fortvil ikke, her er budsjettipsene du trenger!

Budsjettet er et viktig planleggingsverktøy, og ønsker du å styre økonomien godt må du bruke litt tid på budsjettet for i år. Enkelt sagt kan vi si at et budsjett er et forhåndsregnskap og viser hvilke inntekter og utgifter bedriften din vil få. Periodisering og timepriser er viktige elementer i budsjettet.

Drifts- og likviditetsbudsjett

Du bør lage både driftsbudsjett (også kalt resultatbudsjett) og likviditetsbudsjett. Mange setter opp budsjettene selv, andre velger å få hjelp av regnskapsfører for å utføre denne jobben.

altinn.no finner du gode budsjettmaler.

Periodisering av budsjett

Det er vanlig å periodisere budsjettet. Det betyr i praksis at du ikke bare setter opp forventede inntekter eller utgifter for et helt år, men også måned for måned.

I en oppstartbedrift kan det være vanskelig å beregne når inntekter og utgifter faktisk vil påløpe. Samtidig er det helt avgjørende både for hvor mye penger du trenger, og for hvilket resultat du oppnår. Vær derfor både nøye og realistisk når du periodiserer budsjettet ditt.

Timepriskalkulator

For å vite hvor mye du må fakturere for å få ta ut ønsket lønn kan det være fint å bruke en timepriskalkulator. Det er ikke alltid enkelt å sette en timepris – mye påvirker, men ta hensyn til varighet på oppdraget, produksjonskostnader, leveringstid og konkurrentene sine priser.

Les mer om budsjettering i Budsjettguiden til altinn.no.

Gode råd for å unngå likviditetspress

Mange bedrifter opplever med jevne mellomrom likviditetspress og dette kan gjøre at bedriftens økonomi blir vanskelig å styre.
Får bedriften din problemer med økonomien, må du ta grep tidlig. Da finnes det mange muligheter. Søk råd hos banken bedriften bruker, revisor og/eller regnskapsfører.
Det er viktig å simulere budsjetter slik at du kan se effekter og konsekvenser av hvordan bedriftens arbeidskapital og økonomi påvirkes.

Dette er viktig å gå igjennom for å bedre bedriftens økonomi:

  • Regnskapet gjennomgås slik at en ser hvor skoen trykker
  • Hvordan frigjøre likviditet?
  • Hvordan få en bedre likviditetsstyring?
  • Hvordan forbedre kontantstrømmene?
  • Finansiering eller refinansiering – vurdere om dette kan være middel for en løsning
  • Varelager – hva bør gjøres med et for stort eller ukurant varelager?
  • Vurdér valutasikring og rentesikring
Les om hvordan Egge gård bruker factoring for å styre likviditeten.

Les også