Få inn utestående – og pass på kostnadene.

En hyppig årsak til konkurser er at bedriftens kontantstrømmer, også kalt cash flow, er ustabile. Dette fører til likviditetspress, slik at bedriftens økonomi blir vanskelig å styre. Det er innbetalingene av utestående fordringer og god kostnadskontroll som sikrer overlevelsen til din bedrift.

Får du problemer med bedriftens økonomi må det tas grep tidlig, for da finnes det mange muligheter. Søk råd hos banken, revisor og/eller regnskapsfører. Disse har mye kompetanse på likviditetsstyring og vil kunne gi deg råd om følgende:

  • Regnskapet gjennomgås slik at en ser hvor skoen trykker
  • Hvordan frigjøre likviditet
  • Hvordan få en bedre likviditetsstyring
  • Hvordan forbedre kontantstrømmen
  • Finansiering eller refinansiering – vurdere om dette kan være middel mot en løsning
  • Varelager – hva bør gjøres med et for stort eller ukurant varelager

Se også vårt ekspertpanel, som du kan spørre om det du lurer på!

Vil du lese mer om god likviditetsstyring? Slik sikrer du en sunn kontantstrøm

Les også