Det første du må gjøre er å utarbeide et ryddig og realistisk prospekt.

Av: Chul Christian Aamodt, Foto: Agnes Etienne

Jeg sitter på flere sider av bordet.

Til daglig jobber Kristine Kotte-Eriksen og jeg som gründere i mediebransjen. Vi bygger enerWE, som er den første nettavisen som rendyrker ”native ads” og innholdsmarkedsføring.

I enerWE har jeg rollen som ansvarlig redaktør og daglig leder. I tillegg jobber jeg som investor og styreressurs. Jeg har altså flere hatter. I denne artikkelen vil jeg dele mine erfaringer fra de ulike sidene av bordet.

Jeg vil først dele erfaringer fra hvordan vi klarte å overbevise eksterne investorer om å investere i enerWE. Deretter vil jeg fortelle litt om hvordan andre gründere har klart å overbevise meg om å investere i deres prosjekter.

Hva er et prospekt?

Du har kanskje kjøpt leilighet eller hus. På visning fikk du utdelt et prospekt med en selgende beskrivelse og flotte bilder. Når man skal ut og hente inn penger fra investorer må man også utarbeide et prospekt. I prospektet beskrives selskapet og dets utfordringer og muligheter.

Slik var vårt prospekt

Under ser du en beskrive av hvordan vi bygget opp vårt prospekt da vi gikk ut i markedet for å hente tre millioner kroner til gründerselskapet enerWE.

 • Innledning: En kort innledning som setter tonen i prospektet. Her informerte vi blant annet om risikoen ved å investere.
 • Produkter og tjenester: Her gav vi en kort beskrivelse av dagens produkter og tjenester, og mulighetene for nye produkter og tjenester.
 • Bransjer og internasjonalisering: Her gav vi en beskrivelse av bransjer og land vi har fotfeste i, og mulig vekst utover dette.
 • Økonomi: Her gav vi en oppsummering av historiske tall og estimater for fremtiden.
 • Kunder: Her listet vi opp eksisterende kunder.
 • Nøkkelpersoner: Her gav vi en beskrivelse av medarbeidere og styret.
 • Regnskap og revisjon: Her gav vi informasjon om hvem som er regnskapsfører og revisor for selskapet.
 • Referanser: Her oppgav vi tre referanser som fortalte litt om deres erfaring med selskapet og nøkkelpersoner i selskapet.
 • Emisjon: Her gav vi en beskrivelse av emisjonen, med antall aksjer som skal utstedes, pris per aksje, tidsfrist for tegning med mer.
 • Signatur: Her la vi ved skjema for signering.
 • Kontaktinformasjon: Her oppgav vi kontaktinformasjon til selskapet.

Vi understreker at det ikke finnes noen fasit på hvordan et prospekt skal bygges opp, og at vi i denne artikkelen kun gir et eksempel på hvordan vi gjorde det i vår emisjon.

 • Klikk her for å se prospektet som ble brukt for å hente inn tre millioner kroner til enerWE.

Løft hendene mot himmelen, men ha beina godt plantet på jorda

En investor vil kun investere i et gründerselskap dersom vedkommende har tro på at investeringen vil være lønnsom. Du bør derfor utarbeide et prospekt som viser nettopp hvilke muligheter selskapet har. Løft hendene opp mot himmelen.

Samtidig så mener vi det er viktig å ha beina godt plantet på jorden. Du skal ha respekt for investorene, og du må huske at det er du og ditt team som skal levere de resultatene du forespeiler investorene i prospektet. Du bør derfor gi en realistisk beskrivelse av selskapet, utfordringene og mulighetene.

Bruk penger på advokater

Gründere har sjelden god kompetanse når det gjelder forretningsjus. Da vi våren 2015 hentet inn penger til enerWE, så valgte vi å engasjere et anerkjent advokatbyrå for å bistå i prosessen. Dette advokatbyrået utarbeidet alle formelle dokumenter, og de kvalitetssikret også prospektet og prosessen.

Vårt råd til deg er å engasjere et advokatkontor eller tilsvarende som har god og relevant kompetanse på det å hente inn penger fra eksterne investorer. Det er viktig at alt gjøres riktig, både overfor investorene, eksisterende aksjonærer og overfor myndighetene.

Vis investorene at du har tro på selskapet

For oss var det viktig å betrygge investorene om at vi mente alvor, og at prisingen av selskapet var fornuftig.

Mange investorer ønsker at gründerne viser at de virkelig satser. Vi gikk derfor ut og informerte om at jeg gjennom mitt investeringsselskap ville tegne aksjer for en million kroner i emisjonen.

Jeg har også hørt om gründere som forplikter seg til ikke å ta ut lønn det første året.

Det er viktig å gi signaler til investorene at man har respekt for kapitalen de tilfører selskapet, og at kapitalen skal brukes fornuftig.

Alle kan beskrive gode idéer, men ikke alle idérike mennesker har gjennomføringsevne

Det finnes veldig mange gode idéer, og veldig mange spennende gründerselskap. Vi er av den oppfatningen at det ikke hjelper å ha en god idé dersom man ikke har det rette teamet til å gjennomføre planene. Investorer satser som oftest ikke på gode idéer alene. De satser på mennesker som har gjennomføringsevne.

Vi hentet derfor inn skriftlige referanser fra personer som hadde jobbet med oss tidligere. Referansene ble lagt inn i prospektet. Vi måtte ”selge inn” menneskene i enerWE.

Slik gikk det

Vi var veldig spente på om vi ville klare å hente inn tre millioner i emisjonen i enerWE. Den ene millionen var sikker. Den skulle jeg bidra med gjennom mitt private investeringsselskap. Men vi manglet fortsatt to millioner.

Mange potensielle investorer satt på gjerdet og ventet, og tidsfristen for emisjonen nærmet seg. Vi ble derfor utrolig glade da vi kunne registrere en fulltegnet emisjon. Vi klarte det!

Emisjonen gjorde det mulig for oss å rekruttere flere hoder til enerWE. Den første vi rekrutterte var Kristine Kotte-Eriksen. Hun er nå deskleder og kundeansvarlig, og hun har også gått inn som partner i selskapet. Videre så jobber vi med å rekruttere ytterligere to nye senior personer.

Vi er veldig glade for at vi valgte å satse aggressivt. Tallene for 2015 er foreløpig ikke helt klare, men med Kristine med på laget ser det ut til at vi mer enn tredoblet omsetningen sammenliknet med 2014. Videre så har vi startet 2016 med enda høyere fart, noe som gir oss tro på at vi skal klare å bygge et nytt og moderne mediehus. Som vi nevnte i forrige artikkel på DNB FEED så har har jo et hårete mål om å bli større enn CNN

Dette ser jeg etter når jeg investerer

Innledningsvis så skrev jeg at jeg sitter på flere sider av bordet. Jeg er både gründer og investor. Gjennom mitt private investeringsselskap SCREENSAILOR AS hjelper jeg andre startups i mediebransjen.

Noen gründere sender meg interessante og godt gjennomarbeidede prospekter. Andre gründere sender meg korte tekstmeldinger, eller meldinger på Linkedin og Facebook. Jeg ber alltid om å få tilsendt et prospekt fra de selskapene jeg synes virker interessante. De gründerne som ikke følger opp med et skriftlig dokument strykes av listen.

Det siste året har jeg mottatt mer enn 50 henvendelser fra ulike startups som søker investorer. Jeg har dette året foreløpig investert i selskapene Cloudnames og Tactic RTM. Her har jeg mottatt en gode beskrivelser av selskapene og deres utfordringer og muligheter, og jeg er overbevist om at de to selskapene tilfører stor verdi til markedet.

Mitt råd til gründere

Er du gründer og søker investorer? Da håper jeg denne artikkelen var nyttig for deg. Lykke til med utarbeidelsen av et selgende og realistisk prospekt!

Chul Christian Aamodt og Kristine Kotte-Eriksen vil dele flere av sine råd med leserne på DNB Feed i ukene som kommer.

Om Chul Christian Aamodt

Chul Christian Aamodt er utdannet sivilingeniør i Marin Teknikk ved NTNU. Han begynte i Mintra Trainingportal i 2001. I 2006 gikk han inn i ledelsen i selskapet med ansvar for salg, markedsføring, strategi og forretningsutvikling. Han jobbet i selskapet frem til 2013. I 2014 startet han nettavisen enerWE.no. I tillegg til å jobbe som Ansvarlig redaktør i enerWE.no, sitter Aamodt i flere styrer i industrien, og han jobber som privat investor. Gjennom investeringsselskapet SCREENSAILOR AS har han investeringer i DNB AM Global Indeks Valutasikret, Inspera, Cloudnames, Tactic RTM, TEAM Nordmarka og enerWE. Han jobber aktivt med å lete etter nye startups i mediebransjen der han kan investere.

Om Kristine Kotte-Eriksen

Kristine Kotte-Eriksen har en bachelor i PR, kommunikasjon og media fra Høgskulen i Volda. Hun er medgründer og medeier i nettavisen enerWE, hvor hun jobber som deskleder og kundeansvarlig. Hun sitter også i styret i Kvinner i Business. Kristine har etablert sitt eget holdingselskap som heter Kotte Consulting.

Les også