Som selvstendig næringsdrivende kan du få flere tusen kroner i skattefradrag hvis du innen 31. mars inngår avtale om pensjon.


Skattefradrag
Som selvstendig næringsdrivende kan du innbetale og fradragsføre opp til 4 prosent av personinntekt fra næringsvirksomheten mellom 1G og 12G (90 068 – 1 080 816) hvert år. Dette er en pensjonssparing som lønner seg jo mer man tjener. Du får skattefradrag på det beløpet du sparer som er lik marginalskatten.

Så mye skattereduksjon kan du få
Er man som selvstendig næringsdrivende godt etablert og har gode og stabile inntekter er pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende absolutt noe å vurdere. Skatteeffekten av fradraget er like mye verd som marginalskatten.

Bruttoinntekt Marginalskatt Innskudd Skattereduksjon Reell kostnad for innskuddet
400 000 38,4 % 12 397 4 760 7 637
500 000 38,4 % 16 397 6 296 10 101
750 000 47,4 % 26 397 12 512 13 885
1 080 816 50,4 % 39 630 19 974 19 656

Hvem passer denne pensjonssparingen best for?
Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende passer best for dem som har en lønn på 7,1 G eller høyere, dvs. 640 000 kroner eller høyere.

Med en lønn over 640 000 kroner får man full uttelling både i Folketrygden og dermed også via denne spareordningen. Har man en lønn under 7,1 G og samtidig sparer i dette spareproduktet vil man oppleve å få lavere pensjonsopptjening i Folketrygden, noe som altså gir en ugunstig effekt.

Det anbefales å kjøpe denne pensjonssparingen dersom du har:
• Høy inntekt (over 640 000 kroner) og generelt sett god økonomi

Vurdér om du skal kjøpe dersom du har:
• Inntekt under 640 000 kroner (7,1 G)
• Stram økonomi og liten egenkapital
• Store investeringsbehov i næringen eller privat i nær fremtid

Fakta om pensjon for selvstendig næringsdrivende:

  • Selvstendig næringsdrivende/personer med enkeltpersonforetak kan innbetale og fradragsføre opptil 4 prosent av beregnet personinntekt fra næringsvirksomheten mellom 1G og 12G (90 068 – 1 080 816 kroner) hvert år
  • For å kunne utgiftsføre beløpet for inntektsåret 2015 må du kjøpe denne pensjonssparingen innen 31. mars i år
  • Ingen skatt på den løpende avkastningen før man tar ut pensjonen
  • Blir du ufør slipper du å betale de månedlige innskuddene
  • Dør du, arver dine etterlatte den oppsparte pensjonskapitalen
  • Ingen formuesskatt på saldoen (pensjonskapitalen)
  • Når pensjonen kommer til utbetaling vil utbetalingen i sin helhet bli beskattet som pensjonsinntekt
  • Pensjonen kan tidligst utbetales fra fylte 62 år og minimum fram til fylte 77 år
  • Innskuddet skal føres i post 5950 i næringsoppgaven

 1 G = 90.068 kroner

Les også