pensjonssparing selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende kan du få flere tusen kroner i skattefradrag for 2017 hvis du innen 31. mars 2018 inngår avtale om pensjon.

Skattefradrag

I fjor kom nyheten om at du som selvstendig næringsdrivende kan spare inntil 6 prosent av lønnen din til pensjon. Tidligere var det kun inntil 4 prosent.

Du innbetale og fradragsføre inntil 6 prosent av personinntekt fra næringsvirksomheten mellom 1G og 12G (93 634 – 1 123 608 kroner) hvert år. Dette er en pensjonssparing som lønner seg jo mer man tjener. Du får skattefradrag på det beløpet du sparer som er lik marginalskatten.

Så mye skattereduksjon kan du få

Er du godt etablert og har gode og stabile inntekter er pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende absolutt noe å vurdere. Skatteeffekten av fradraget er like mye verd som marginalskatten.

Bruttoinntekt Marginalskatt Innskudd Skattereduksjon Reell kostnad for innskuddet
500 000 kr 37,7 % 24 382 kr 9 219 kr 15 163 kr
750 000 kr 46,8 % 39 382 kr 18 478 kr 20 904 kr
1 123 608 kr 49,8 % 61 798 kr 30 850 kr 30 948 kr

Hvem passer denne pensjonssparingen best for?

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende passer best for dem som har en lønn på 7,1 G eller høyere, dvs. 664 800 kroner eller høyere.

Med en lønn over 664 800 kroner får man full uttelling både i Folketrygden og via denne spareordningen. Har du lønn under 7,1 G og sparer i dette spareproduktet vil du oppleve å få lavere pensjonsopptjening i Folketrygden, noe som gir en ugunstig effekt. Likevel vil du normalt komme godt ut av denne ordningen med lønn over 580 650 kroner fordi marginalskatten ved slik inntekt er betydelig høyere enn den du kan regne med ved pensjonsuttak.

Det anbefales å kjøpe denne pensjonssparingen dersom du har:

 • Høy inntekt (over 600 000 kroner) og generelt god økonomi

Vurdér om du skal kjøpe dersom du har:

 • Inntekt under 600 000 kroner
 • Stram økonomi og liten egenkapital
 • Store investeringsbehov i næringen eller privat i nær fremtid

Fakta om pensjon for selvstendig næringsdrivende:

 • Selvstendig næringsdrivende/personer med enkeltpersonforetak kan innbetale og fradragsføre opptil 6 prosent av beregnet personinntekt fra næringsvirksomheten mellom 1G og 12G (93 634 – 1 123 608 kroner) hvert år
 • For å kunne utgiftsføre beløpet for inntektsåret 2017 må du kjøpe denne pensjonssparingen innen 31. mars 2018
 • Ingen skatt på den løpende avkastningen før man tar ut pensjonen
 • Blir du ufør slipper du å betale de månedlige innskuddene
 • Restkapital ved død arves av dine etterlatte
 • Ingen formuesskatt på saldoen (pensjonskapitalen)
 • Når pensjonen kommer til utbetaling vil utbetalingen i sin helhet bli beskattet som pensjonsinntekt
 • Pensjonen kan tidligst utbetales fra fylte 62 år og minimum fram til fylte 77 år
 • Innskuddet skal føres i post 5950 i næringsoppgaven

1 G = 93 634 kroner

Les mer om dette temaet her.

Vet du hva bedriften din eller en bedrift du kjenner, bidrar med til samfunnet? Sjekk i Ringvirkningskalkulatoren her.

 

Les også