BEDRIFTENS BETALINGSEVNE OG SIKKERHET ER VIKTIG FOR BANKEN Å VURDERE FØR DE GIR ET LÅN. Foto: NTB Scanpix

Trenger din bedrift finansiering eller en kreditt? En bank som gir finansiering er i hovedsak opptatt av to ting, nemlig at bedriften din klarer å tilbakebetale lånet og at banken har sikkerhet i eiendeler dersom det blir vanskelig å tilbakebetale lånet. I tillegg er banken veldig opptatt av prosjektet bak lånet.

Betalingsevne og sikkerhet

Banken er interessert i hvordan bedriftens likviditet er i dag, men også hvordan kontantstrømmene vil utvikle seg når de vurderer finansiering for et prosjekt.

Banken må ha tro på at lånet vil bli tilbakebetalt

– For at din bedrift skal få finansering, må banken ha tro på at lånet vil bli tilbakebetalt. Betalingsevne er avhengig av hvor mye kontanter, eller andre lett omsettelige midler, selskapet ditt har til rådighet, sier oppstartslos Erik Larsen i DNB.

Se flere tips og råd for god likviditet

Sikkerhet er eiendeler som banken har rett til å overta dersom lånet ikke betales tilbake.

Snakk med banken din om hva som kan være aktuelt for din bedrift

– Det finnes mange former for sikkerhet – fra sikkerhet i bedriftens eiendeler til kausjon eller fast eiendom. Snakk med banken din om hva som kan være aktuelt for din bedrift, sier Larsen.

finansiering
Oppstartslos Erik Larsen i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

To tips for å bedre bedriftens betalingsevne:

1. Vær bevisst på kontantstrømmene

Ha oversikt over kontantstrømmene, altså forskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger for en virksomhet i en gitt regnskapsperiode, og ha et bevisst forhold til betalingsdatoer. Det er også viktig å forbedre kvaliteten på kontantstrømmen. Har din bedrift en kundestruktur med få kunder, er du mer sårbar dersom en kunde får betalingsproblemer. I slike tilfeller kan det være lurt å vurdere en forsikring av fordringene.

2. Vurdér factoring eller kassekreditt

Mange bedrifter får problemer med likviditeten fordi de må betale leverandører før de selv får innbetalinger fra sine kunder. Men det kundene skylder, har en verdi og kan selges. Dette kalles factoring og sikrer at bedriften din får pengene selv om kunden ikke kan betale deg.

Kassekreditt er en kredittramme som knyttes opp til en bedriftskonto, og som gjør at bedriften kan disponere kontoen opp til det avtalte beløpet. Det er viktig å sørge for at kassekreditten er stor nok. Om det kommer måneder hvor inntektene svikter, eller noe slår feil, er det svært viktig å ha tilgang til nok penger.

Finansiering og forretningsplan

Banken vurderer alle lånesaker hver for seg. Det er derfor viktig med en skikkelig forretningsplan som inneholder budsjetter, oversikt over hvem som driver hva, hvor og hvorfor.

– Man kan finansiere seg ut av en fase med likviditetspress på flere måter. Banken din kan gi gode råd om hva som vil lønne seg for den enkelte bedrift, og har verktøy for å realisere det, sier Larsen.

Hvilke finansieringsløsninger finnes?

Gjør klar for tusenvis av investormøter

NXT Matcher – møteplass for gründere og investorer

 

Les også