Driver du butikk med varelager, er det snart klar for varetelling. Her er tipsene du trenger.

Loven krever nemlig, så sant du har varer i systemet, at alt telles og oppdateres innen 31.12. Selv om du er forpliktet til å gjøre det, vil det også gi deg verdifull oversikt.

For svært mange bedrifter er varelageret en balansepost av en betydelig sum, og det er nettopp derfor det kreves at det skal foreligge dokumentasjon for varelagerets verdi før året er omme. Mange legger tellingen til nærmeste fridag, eller etter at dørene er stengt for kvelden. Tellingen bør uansett samenfalle med årets sistedag, slik at man får mest mulig korrekte tall ved overgangen til det nye året.

I lovforskriften står det at tellingen skal dokumenteres på en spesifisert måte – der varens art, antall og verdi skal være inkludert. Videre skal det være en summeringskolonne for de spesifiserte verdiene.

Tellingen vil dessuten gi deg svært nyttig oversikt over varene du faktisk har i butikken din. Du vil enkelt kunne finne ut hva du selger mest av, hva du har igjen på lager og hvor det er mest svinn.

Tips til varetellingen

– Sørg for at du har full oversikt over hvilke varer som ligger i systemet, hva som skal telles.

Planlegg varetellingen i god tid. Det kan være lurt å rydde både butikk og lager, slik at man unngår å bruke tid på det først.

– Er det flere som skal delta i tellingen, som ikke har stor kjennskap til varene og systemet, kan det være lurt å utforme en telleinstruks slik at alle vet hvordan det skal gjøres.

– I de fleste tilfeller, der det lar seg gjøre, bør det kjøres ut tellelister fra lagersystemet der alle varetypene står oppstilt. Dette vil sørge for en bedre og mer oversiktlig telling.

 

Les mer om varetelling og andre nyttige temaer innen regnskapsførsel, i Altinns Regnskapsguide, samt oversikt over nyttige maler.

 

Kilder: Altinn og Lovdata

Les også