Ny DNB-rapport gir grunn til forsiktig optimisme.

I en fersk rapport som er utarbeidet av seksjonen Manufacturing Industries i LCI ved senioranalytiker Dag Sletmo og seksjonsleder Truls Langaard, analyseres konkurransekraften til norsk industri i årene fremover. Rapporten uttrykker optimisme til tross for krevende tider med omstilling for Norge.

Rapporten offentliggjøres i forbindelse med DNB Industrikonferansen, som går av stablelen i Operaen i dag.

– Eksporten fra fastlandsindustrien i Norge har fått et løft som følge av kronesvekkelsen i 2015. Alle eksportindeksene, med unntak av oljerelatert industri, viser en økning, sier Harald Serck-Hanssen. Han konstaterer at DNB ikke er alene om sin vurdering av fremtidsutsiktene:

17193126999_d889babd74_z

– Fastlandsindustrien planlegger å øke investeringene med 18 prosent i 2016, så det er ikke bare DNB som er optimistisk på vegne av norsk industri.

Serck-Hanssen viser til flere faktorer som gir grunn til fortsatt optimisme:

  • Norsk industri har bygget kjernekompetanse rundt våre naturresurser og fortrinn gjennom generasjoner, noe som har gitt oss ledende posisjoner internasjonalt og konkurransekraft.
  • Kombinasjonen av flytende valutakurs og et godt samarbeid i arbeidslivet har bidratt til å reversere mer enn 10 års særnorsk lønnsoppgang. Det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet har gjort det enklere å få til kapasitetstilpasninger når markedet krever det.
  • Vi har flatere struktur enn de fleste, og mange av de viktigste beslutningene i norsk industri tas «på gulvet» av fagarbeiderne. Norsk industri har et tett forhold mellom fagarbeidere og ingeniører. En egalitær kultur gjør det også lettere for personer lavt i hierarkiet å fremme nye ideer og å kjempe for dem. Disse kulturelle trekkene er et konkurransefortrinn.
  • Norge er langt fremme teknologisk, men likevel lite robotisert. De teknologiske trendene vi ser innen robotisering kan passe bedre for Norge enn for mange andre land. Det skyldes vår næringsstruktur, kultur og lønnsstruktur. Konkurransekraft vil i større grad enn tidligere bli avgjort av teknologisk lederskap enn av lave lønnskostnader.

Ingen sovepute
Norsk industri har altså et godt utgangspunkt og en rekke fortrinn. Serck-Hanssen minner likevel om at ting fort kan endre seg.

– Industrien har nytt godt av svak krone og lav lønnsvekst det siste året. Samtidig er det viktig å huske at kronekursen ikke er en pålitelig venn, og kan styrke seg igjen i fremtiden. Vi ønsker også å ha en industri som har god nok lønnsomhet og produktivitetsvekst til å kunne betale gode lønninger som stiger over tid. Det er viktig at vi oppfatter effektene av både flytende kronekurs og en dynamisk lønnsfastsettelse som det de er – nemlig støtputer, ikke varige løsninger.

Hele rapporten kan du lese her!

Les også