SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE?: Du kan spare inntil syv prosent av lønnen din og få flere tusen kroner i skattefradrag. Foto: NTB scanpix

Nå kan du som er selvstendig næringsdrivende spare enda mer til pensjonstiden. Du kan spare inntil 7 prosent av lønnen din og få flere tusen kroner i skattefradrag. Se hva dette kan bety for deg.

En endring i loven for innskuddspensjon gjør at du som selvstendig næringsdrivende fra 1. januar i år kan spare enda mer i pensjon. Tidligere var maksimal spareprosent 6 prosent, men etter endringen kan du spare inntil 7 prosent av lønnen din til pensjon.

Skattefradrag

Som selvstendig næringsdrivende kan du innbetale og fradragsføre inntil 7 prosent av personinntekt fra næringsvirksomheten mellom 1G og 12G (96.883 – 1.162.596 kroner) hvert år.

Dette er en pensjonssparing som lønner seg jo mer man tjener. Du får skattefradrag på det beløpet du sparer som er lik marginalskatten.

Så mye skattereduksjon kan du få

Er du godt etablert og har gode og stabile inntekter er pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende absolutt noe å vurdere.

Her ser du eksempler ut fra hvor mye du tjener, hvor mye du kan få i skattefradrag og hva du reelt sett betaler for sparingen. Skyv tabellen til venstre for å se alle kolonnene. 

BruttoinntektMarginalskattInnskuddSkattefradragReell kostnad for innskuddet
500.000 kr37,70 %24.382 kr9.192 kr15.190 kr
750.000 kr46,80 %39.382 kr18.431 kr20.951 kr
1.123.608 kr49,80 %61.798 kr30.776 kr31.023 kr

Hvem passer denne pensjonssparingen for?

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende passer best for dem som har en lønn på 7,1 G eller høyere, dvs. 687.869 kroner eller høyere.

Med en lønn over 687.869 kroner får du full uttelling både i Folketrygden og dermed også via denne spareordningen.

Har du lønn under 7,1 G og sparer i dette spareproduktet vil du oppleve å få lavere pensjonsopptjening i Folketrygden, noe som altså gir en ugunstig effekt.

Det anbefales å kjøpe denne pensjonssparingen dersom du har:

 • Høy inntekt (over 687.869 kroner) og generelt sett god økonomi

Vurdér om du skal kjøpe dersom du har:

 • Inntekt under 687.869 kroner (7,1 G)
 • Stram økonomi og liten egenkapital
 • Store investeringsbehov i næringen eller privat i nær fremtid

Fakta om pensjon for selvstendig næringsdrivende:

 • Selvstendig næringsdrivende/personer med enkeltpersonforetak kan innbetale og fradragsføre inntil 6 prosent av beregnet personinntekt fra næringsvirksomheten mellom 1G og 12G hvert år
 • For å kunne utgiftsføre beløpet for inntektsåret 2018 må du kjøpe denne pensjonssparingen innen 31. mars 2019
 • Ingen skatt på den løpende avkastningen før man tar ut pensjonen
 • Blir du ufør slipper du å betale de månedlige innskuddene
 • Restkapital ved død arves av dine etterlatte
 • Ingen formuesskatt på saldoen (pensjonskapitalen)
 • Når pensjonen kommer til utbetaling vil utbetalingen i sin helhet bli beskattet som pensjonsinntekt
 • Pensjonen kan tidligst utbetales fra fylte 62 år og minimum fram til fylte 77 år
 • Innskuddet skal føres i post 5950 i næringsoppgaven

1 G = 96.883 kroner

Les mer om pensjon for selvstendig næringsdrivende her.

Les også