Ringvirkninger

Å starte bedrift gir fantastiske ringvirkninger. Her kan du finne ut hva norske bedrifter bidrar med til samfunnet vårt.

For å synliggjøre hvor mye norske bedrifter bidrar med, har vi i DNB laget en kalkulator som viser denne verdiskapingen. Vil du vite hvor mye bedriften din – eller en i nabolaget, bidrar med til samfunnet? Sjekk ringvirkningene her.

Ringvirkningseffekten

Å starte en bedrift gir fantastiske ringvirkninger i form av direkte og indirekte verdiskaping. Bedriftene bidrar ikke bare direkte med skatter og avgifter, men også med en ringvirkningseffekt gjennom deres innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører.

For eksempel vil en bedrift med 20 ansatte finansiere om lag 15 lærere årlig gjennom direkte og indirekte skatter.

Når vi forstår hvor viktige dagens bedrifter er for velferden vår – forstår vi også hvor ekstremt viktig det er å satse på morgendagens bedrifter.

Fakta om Ringvirkninger

Gjennom åpne data om bedriftenes regnskap, har vi utviklet en metode sammen med NyAnalyse, som viser verdiutvekslingen mellom norske bedrifter og samfunnet rundt dem.

I kalkulatoren finner du verdibidraget til enkeltbedrifter. Det er et digitalt verktøy og forteller en historie om hvor mye en bedrift bidrar med til vårt velferdssamfunn.

  • Kalkulatoren bruker regnskapstall fra 2016 for alle norske AS og ASA
  • Verdibidraget synliggjør positive økonomiske effekter fra en bedrift på underleverandører og resten av økonomien ved hjelp av en ringvirkningsmodell
  • Ringvirkningsmodellen bygger på regnskapstall fra bedriften og kryssløpstabell til Statistisk Sentralbyrå
  • dnb.no/ringvirkninger

Her kan du lese mer om norske bedrifters verdibidrag.

Denne butikken alene bidrar med én sykepleier, én foreldrepermisjon, to skoleplasser og åtte kilometer elgsikring

Les også