bloggere

ER DU BLOGGER SOM FOR EKSEMPEL MARTINE HALVORSEN?:  God økonomistyring er viktig for alle bloggere. Se våre råd i denne saken. Foto: Martine Halvorsen

– Vi oppstartsloser får en del spørsmål fra bloggere og har derfor laget en liste med økonomiråd. Det er en enkel, men grundig oversikt over hva som må være i orden når man driver en blogg, sier Erik Larsen, oppstartslos i DNB, som anbefaler økonomistyringsappen Puls for bloggere.

Les oppstartslosenes råd her:

Inntekt betyr at du må betale skatt

All inntekt fra en virksomhet er skattepliktig næringsinntekt

Å tjene penger på nett er ikke annerledes enn å tjene penger på andre måter. Dersom aktiviteten kan gi overskudd, tas for egen regning og risiko og har et visst omfang, er den å regne som virksomhet.

All inntekt fra en virksomhet er skattepliktig næringsinntekt.

Skatteetaten avgjør om bloggingen er en bedrift eller en hobby

Usikker på om bloggingen din er virksomhet eller hobby? Skillet mellom disse er ofte vanskelig å finne, og det er således Skatteetaten som avgjør det i hvert tilfelle.

Er du usikker kan du kontakte Skatteetaten for å få en vurdering av aktiviteten din. Tommelfingerregelen er likevel: Er du usikker på om du driver virksomhet eller ikke, så gjør du sannsynligvis det.

Du må betale skatt av alt du mottar som har økonomisk verdi, inkludert penger, varer, tjenester, rabatter, reiser og gaver

Skatt skal betales av all verdi

Vær oppmerksom på at det ikke bare er penger som regnes som inntekt.

Gratis produkter fra produsenter er ikke gratis

Er bloggingen din en virksomhet må du betale skatt av alt du mottar som har økonomisk verdi, inkludert penger, varer, tjenester, rabatter, reiser og gaver.

Gratis produkter fra produsenter er ikke gratis – har du ikke penger til å skatte av dem bør du ikke ta i mot.

Mottak av produkter og gaver

I skatte- og avgiftsøyemed skilles det ikke på om du får produkter og gaver etter avtale eller ikke.

Du kan altså bli  skyldig skatt og avgifter for ting du får sendt i posten uten å ha bedt om det. For å unngå dette kan du sende tilbake eller kaste uønskede produkter, og legge ved en liste over dette i regnskapet.

Betaling av moms

Dersom du tjener over 50.000 kr i en 12-månedersperiode må du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret, og betale moms (også kalt merverdiavgift) annenhver måned.

Dette krever et organisasjonsnummer, så ser du at du nærmer deg dette omfanget må du registrere et foretak. Moms er en avgift din bedrift må betale for omsetning av varer og tjenester.

Regnskapsplikt

Du har i utgangspunktet bokføringsplikt, men ikke nødvendigvis regnskapsplikt i det du driver en virksomhet. Du må føre regnskap etter reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Et enkeltpersonforetak har regnskapsplikt dersom virksomheten i året har hatt samlet eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

Kontakt Brønnøysundregistrene hvis du er i tvil om virksomheten din er regnskapspliktig, få hjelp av regnskapsfører om nødvendig, da dette er noe du ikke har råd til å bomme på.

Betaling av skatt

Har du enkeltpersonforetak må du betale forskuddsskatt fire ganger i året. Grunnlaget for skatten er forventet resultat.

Du må derfor så snart som mulig melde fra til skattekontoret om forventet resultat (overskudd/underskudd) av næringsvirksomheten det året virksomheten starter. Dette gjør du ved å endre skattekortet.

Skill privatøkonomi fra bloggens økonomi

For å gjøre regnskapsjobben lettere bør du holde din privatøkonomi så adskilt fra bedriftens økonomi som mulig.

Åpne bedriftskontoer på selskapet, og få gjerne eget debetkort og nettbank. Overfør heller større beløp til egen private konto en gang eller to i måneden, enn mange småbeløp. Opprett egne kontoer for å sette til side penger til skatt og merverdiavgift.

Økonomistyring

God økonomistyring er viktig for alle bloggere og andre oppstartsbedrifter mener Larsen.

– DNB ønsker å hjelpe bloggere og andre oppstartsbedrifter i gang. Vi har derfor utviklet appen Puls. Med Puls får du et økonomistyringssystem som gir deg enkel oversikt over alle kontoer, saldoprognose, nøkkeltall sammenlignet med bransje og konkurrenter og mye mer, avslutter Larsen.

HUSK Å BETALE MOMS: Dersom du har inntekter over 50.000 kroner må du betale moms, forteller oppstartslos Erik Larsen i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Les også