ePensjon

De aller fleste bedriftene er positive når de ser 12 måneder frem i tid, viser DNBs ferske Bedriftstempen. Bedriftene har stor tro på økt omsetning og økt lønnsomhet, og 1 av 3 bedrifter vil ha flere ansatte om 12 måneder enn det de har i dag.

– Vi kjenner oss godt igjen i resultatene. Mange bedrifter har brukt krevende år i norsk økonomi til positiv omstilling. Vi opplever at mange bedrifter enten har blitt tvunget eller sett muligheten til å finne nye inntektskilder, nye markeder eller gjennom å effektivisere hvordan de driver. Norsk næringsliv har vært omstillingsdyktig de siste årene og for mange bedrifter har dette ført til vekst, sier Benedicte Schilbred Fasmer (bildet til høyre) som er konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB.

Bedriftene er optimistiske

Bedriftene er optimistiske i sin fremtidstro. Dette gjelder alle variablene i undersøkelsen, nemlig omsetning, lønnsomhet og antall ansatte.

94% av bedriftene tror på større omsetning eller like stor omsetning de neste 12 månedene. Det samme resultatet finner vi for lønnsomhet, nesten alle (95%) forventer større eller like stor lønnsomhet. Det er også gledelig å se at flere bedrifter mener de skal ansatte flere, så mange som 31 prosent av bedriftene.

– Fremdeles ser vi en todeling av næringslivet, de som jobber innen oljebransjen og alle de andre. Noen bedrifter sliter ennå, men mange har omstilt seg og det skjer mye positivt, sier Schilbred Fasmer.

Tjenesteytende næringer er optimistiske

De mest positive bransjene er informasjon- og kommunikasjonsbransjen, andre tjenesteytende bransjer og overnatting- og serveringsbransjen.

– Tjenesteytende bransjer er i vekst. For hotell- og restaurantbransjen er den svake kronen er en viktig årsak til god fremtidstro, sier Schilbred Fasmer.

Store geografiske forskjeller

Det er relativt store forskjeller mellom fylkene og de geografiske områdene. Undersøkelsen viser at Rogaland er det fylket som har utviklet seg mest positivt siden forrige måling. Dette stemmer godt overens med også andre rapporter.

-Mange bedrifter i Rogalands-region har begynt å se mulighetene igjen. Vi vet at noen bedrifter fremdeles sliter, men flere har omstilt seg. Det er viktig å være klar over at det tar tid før det slår positivt ut før endringer slår til, avslutter Schilbred Fasmer.

Oppsummering av Bedriftstempen 2017:

  • Så mange som 6 av 10 bedrifter ser for seg økt omsetning de neste 12 månedene, mens 4 av 10 bedrifter mener at omsetningen blir like stor. Kun 6 % tror de vil ha en nedgang i omsetningen.
  • 1 av 2 bedrifter mener de neste 12 månedene vil gi økt lønnsomhet, mens 4 av 10 bedrifter ser for seg samme lønnsomhet. Kun 5 % forventer en nedgang i lønnsomheten.
  • 1 av 3 bedrifter vil ha flere ansatte om 12 måneder enn det de har i dag. 6 av 10 vil ha like mange ansatte, mens kun 5 % vil ha færre ansatte.

Fakta om undersøkelsen

DNB Bedriftstempen er et forventningsbarometer der vi spør bedriftsledere om hva de tenker om bedriftenes omsetning, lønnsomhet og antall ansatte for neste år.

Det er gjennomført 2000 intervju blant DNBs bedriftskunder som har en omsetning fra 0-20 millioner kroner, samt noen intervju blant bedriftskunder som har omsetning opp til 100 millioner kroner. Undersøkelsen er gjennomført per e-post, i perioden 22. mai – 2. juni 2017. Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået Ipsos Norway.

Les også