ØNSKER FLERE KVINNER I NÆRINGSLIVET: – Langt flere menn enn kvinner starter og leder bedrifter. Det betyr at kvinner i mindre grad er til stede der hvor det tas beslutninger som er viktige for folks liv, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for Corporate Banking i DNB. Foto: DNB

#huninvesterer: – Norge er et av verdens mest likestilte land, men i ledende roller i næringslivet generelt og gründerskap spesielt, deltar kvinner på langt nær i like stor grad som menn. Det vil vi gjøre noe med, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for Corporate Banking i DNB.

Statistikken viser tydelige forskjeller, forteller Serck-Hanssen.

– Langt flere menn enn kvinner starter og leder bedrifter. Det betyr at kvinner i mindre grad er til stede på arenaer i næringslivet hvor det tas beslutninger som er viktige for folks liv og hverdag.

Han ramser opp: (*)

  • De fleste aksjeselskap ledes av menn: 84 prosent av aksjeselskapene har mannlig daglig leder
  • Menn dominerer styrerommene i norske aksjeselskap: Av alle styrerepresentanter i norske aksjeselskap, er kvinneandelen i 2019 nær 19 prosent
  • Flere menn enn kvinner starter aksjeselskap: Kun 20 prosent av alle aksjeselskap opprettes av kvinner
  • Flere menn enn kvinner starter enkeltpersonforetak: Av alle nyetablerte enkeltpersonforetak i 2017 var andelen kvinner 39 prosent
  • Gründerambisjoner: 6 prosent av befolkningen går med en drøm om å starte egen bedrift. Av disse er 37 prosent kvinner og 63 prosent menn

 

Vi trenger flere kvinner som ønsker og våger å ta plass i næringslivet

Stort potensial

Serck-Hanssen mener at det ligger et stort potensial i å fremme kvinners skaperkraft og posisjon, både i næringslivet og som gründere.

– Når menn dominerer på arenaer der nye ideer formes, er det også utfordringene som menn er opptatt av som blir løftet fram. Kundemassen til de fleste selskaper består av både kvinner og menn, og det er viktig at dette speiles i selskapene, sier konserndirektøren.

Vi ønsker å motivere og hjelpe flere kvinner til starte og lede bedrifter

Helt fra intensjon om å starte egen virksomhet til de som faktisk tar steget, er menn i overtall. Og forskjellene blir særlig store når det kommer til de som satser stort i sin gründervirksomhet.

– Næringslivet trenger flere kvinner. Vi trenger flere kvinner som ønsker og våger å ta plass i næringslivet. Kvinner som investerer i sin egen framtid.

ØNSKER Å FREMME KVINNERS SKAPERKRAFT OG POSISJON: – Når menn dominerer på arenaer der nye ideer formes, er det også utfordringene som menn er opptatt av som blir løftet fram. Kundemassen til de fleste selskaper består av både kvinner og menn, og det er viktig at dette speiles i selskapene, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for Corporate Banking i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

– Vi ønsker å motivere og hjelpe

Denne høsten har DNB satt #huninvesterer på agendaen.

– Som Norges største bank mener vi at DNB har et ansvar for å bidra til økt økonomisk likestilling, der vi kan spille en naturlig rolle. Det betyr blant annet å bidra til at både kvinner og menn får økt kunnskap om sparing, sier Serck-Hanssen.

– Økonomisk likestilling handler også om like muligheter til å forme sin egen hverdag. Vi ønsker å motivere og hjelpe flere kvinner til starte og lede bedrifter. Som samfunn må vi tilrettelegge for å redusere skjevhetene i næringslivet, og som Norges største finanskonsern må vi ta vår del av ansvaret.

Vi trenger flere kvinner som tør å tenke stort i sin gründersatsing

Serck-Hanssen forteller at DNB ønsker å dele sin gründerkompetanse til alle dem som går med en drøm om å starte sin egen bedrift. Banken tilbyr ulike tjenester for å hjelpe gründere til å lykkes, blant annet gratis veiledning via dyktige Oppstartsloser.

– Vi trenger flere kvinner som ønsker å bli gründere og våger å satse , og vi trenger flere kvinner som tør å tenke stort i sin gründersatsing.

*Kilder: Statistisk sentralbyrå og DNBs forbrukerundersøkelse

Les også