Stortinget har vedtatt å innføre skattefradrag for investorer som investerer i startups. Dette er en gledelig nyhet for gründere, investorer og ikke minst AS Norge fordi dette kan føre til økt kapitaltilgang slik at flere gründere og vekstbedrifter lykkes. Det er også håp om at dette vil føre til at det etableres flere arbeidsplasser.

Norge behøver risikovillig kapital, og dagens skatteinsentiver er primært fordelaktig for investeringer i eiendom. Dette bidrar ikke til den omstillingen norsk økonomi behøver.

Stortinget ønsker at den såkalte SEIS-ordningen (Seed Enterprise Investment Scheme) innføres. SEIS har eksistert i Storbritannia siden 2012 og ordningen har gjort at flere bedrifter i oppstartsfasen har lykkes.

SEIS tilbyr investorer et kinder-egg av nye fordeler:

  • Redusert inntektsbeskatning
  • Fritak fra gevinstbeskatning
  • Fradragsrett for eventuelle tap ved realisasjon av aksjer i oppstartsbedrifter

Stortinget utreder nå hva en norsk versjon av SEIS-ordningen skal inneholde og forslaget legges frem til våren når revidert statsbudsjett blir presentert.

Les også