Moms eller merverdiavgift er noe mange som starter bedrift har spørsmål om. Enkelt forklart er moms en avgift på omsetning av varer og tjenester din bedrift krever inn fra kundene på vegne av staten.

Når bedriften din når en omsetning på over 50 000 kroner i løpet av en 12-måneders periode (merk at dette er uavhengig av kalenderåret), skal du betale merverdiavgift.

Bedriften din må være registrert i merverdiavgiftsregisteret for å få betalt moms.

Merk at du også må kreve inn merverdiavgift på den fakturaen som tar deg over grensen på 50 000 kroner. Du gjør dette ved å påføre «merverdiavgift vil bli etterfakturert» på den aktuelle fakturaen, og når du har blitt meldt inn i merverdiavgiftsregisteret sender du en ny faktura på momsen.

Moms betales seks ganger i året

For å betale moms må du sende inn mva-meldingen seks ganger i året (året er delt i seks terminer). Du må også levere mva-meldingen for de terminene bedriften ikke har omsetning.

Dersom du omsetter for mindre enn en million kroner i året, kan du søke om å levere mva-meldingen en gang i året.

Elektronisk innlevering

Ca. 40 dager før innleveringsfrist får du i Meldingsboksen til Altinn, skjemaet du skal fylle ut. Du finner også mva-meldingen under «alle skjema».

Avgiftsfritak

For de fleste produkter og tjenester skal det betales, men det er litt ulike satser alt etter som hva det er. Se www.skatteetaten.no for informasjon om dette. For noen varer og tjenester er det avgiftsfritak, se denne lenken.

Regnskapsregler og bokføringsplikt

Alle som har plikt til å levere omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven, må føre regnskap etter bokføringsloven. Dette gjelder for både enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap.

Mange overlater bokføringen til et regnskapskontor og regnskapsføreren må være autorisert regnskapsfører. Regnskapsføreren kan hjelpe til med innsending av terminoppgaver for merverdiavgift, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Dette er datoene du må huske

Merverdiavgiften må betales til forfall, hvis ikke legges det til renter.

For avgiftspliktige med ordinære 2 måneders terminer blir forfallstidspunktene slik:

  • 1. termin, forfall 10. april
  • 2. termin, forfall 10. juni
  • 3. termin, forfall 31. august
  • 4. termin, forfall 10. oktober
  • 5. termin, forfall 10. desember
  • 6. termin, forfall 10. februar

Har du omsetning på under 1 million kroner er frist for levering og betaling 12. mars. Årstermin for primærnæringer med kalenderåret som oppgavetermin har forfall 10. april.

Vet du hva bedriften din eller en bedrift du kjenner, bidrar med til samfunnet? Sjekk i Ringvirkningskalkulatoren her.

Les om Silje Låndevåg, den suksessfulle gründeren bak Get Inspired. 

Selvstendig næringsdrivende? Slik får du skattefradrag når du sparer til pensjon

Les også