Technium er en oppstartsbedrift som ble stiftet under studiene ved NTNU. Gjengen startet å tjene penger allerede før første driftsår var omme.

Selv om selskapet ble stiftet i starten av 2015 ved siden av studiene, har gründerne jobbet lenge med ideen om å gjøre det lettere å sykle på vinteren. Paul Magne Amundsen (28) og Sigmund Andenes (28) hadde i lengre tid jobbet med et konsept rundt sykkeldekk, reTyre. Et produkt som skulle gjøre det mulig for personer å enkelt kle på sykkeldekket, slik at det ble mulig å skifte dekk etter forholdene, på samme måte som man velger sko etter vær og bruk.

– Ambisjonen om å bli grunder var tidlig tilstede for meg, og når Sigmund ble med i 2014 ble det raskt tydelig at dette faktisk var en mulighet. Målet med å bli gründere var, og er, ønsket om å skape nye ting og kunne bestemme egen hverdag, forteller Paul.

Med seg i lederteamet har guttene også Elise Landsem (26), og de er alle enige om at et godt team, gode øyne for inntjeningsmuligheter og ikke minst et godt produkt som markedet vil ha, er Alpha og Omega for å komme godt i gang. For å sørge for stabile inntekter, i tillegg til offentlige midler, tilbyr også gjengen konsulenttjenester innen prototyping, konsept- og produktutvikling.

– Vi er svært stolt over at vi allerede i vårt første ordentlige driftsår har en stab som er lønnet og en virksomhet som tjener penger, forteller Paul.

Klart det «umulige»

For at en bedrift skal kunne overleve er det viktig at lønnsomheten er tilstedeværende, og at en kontinuerlig jobber med å forbedre alle momenter som kan forbedres. Høy kostnadsfokus er viktig, og det faktum at en må være beredt på at ingenting kommer av seg selv.

– Det vanskeligste er at stort sett alt gjøres for første gang. Dermed er det ingenting som «går av seg selv» og det blir litt ekstra oppoverbakke enn hva modne selskaper opplever. Forståelse for kostnader og kostnadsnivå, samt det å forutse fremtidig burn-rate, har vært utfordrende. Dette har vi «løst» ved å gå på noen smeller (les: gå tom for penger ved flere anledninger) og ved å benytte dyktige mentorer, forteller Paul.

Det er derfor viktig å ikke bare tenke hvordan en skal få produktet sitt ut, men også hvordan å vokse videre. Paul forteller litt om en krevende oppstartsperiode uten investorer, men hvor de har gjort det umulige, mulig ved å gå etter riktig distribusjonsnettverk.

– Vi har klart det «umulige» og får vårt produkt i markedet uten å behøve investorer. Ved å benytte store internasjonale sportskjeder som distribusjonskanal vil vi enklere kunne oppskalere og penetrere nye markeder, og veksten de første årene blir drevet av dette inntil vi treffer et «metningspunkt». Utover denne typen «organisk» vekst, satser vi på flere produkter basert på vårt patent. Dette skaper et kapitalbehov, men åpner også for store muligheter.

Se inntjeningsmulighetene

Paul er fast bestemt på at en av hovedårsakene til at Technium har klart å lønne de ansatte allerede før første driftsår var omme, er det faktum at de har levert noe markedet vil ha og skapt en solid økonomisk plattform tidlig. Han utdyper, og gir i samme slengen, fire gode tips til andre gründere:

  1. Elsk produktet ditt, men bry deg heller om hva markedet vil ha. Oppsøk de store kundene og lag akkurat det de har behov for (noen ganger er det ikke nøyaktig det de sier de vil ha).
  1. Likviditeten er det som ofte kveler en oppstartsbedrift. Jobb for å tjene penger så raskt som overhode mulig. Vær kreativ og se inntjeningsmuligheter.
  1. Finn et godt team, og vær strenge med dere selv. Det tar alltid litt tid før man virkelig forstår at det er en bedrift, og ikke «gutteklubben-grei». Kom deg dit så raskt du kan!
  1. Heng opp logoen overalt!

Les også