Trondheim Playground er en samling av arrangementer for de som brenner for teknologi, innovasjon og kreativitet. Her settes det som for mange er Norges teknologihovedstad i fokus.

Fra 23. til 27. august, på en snau arbeidsuke, skal det gjennomføres om lag 40 arrangementer i Trondheim by. Trondheim Playground, som er initiert av Technoport og Trondheim Makers, fungerer som en samlende paraply og det var i fjor rundt 15.000 besøkende totalt. Her får man som deltaker muligheten til å oppleve blant annet BlockChain-seminar, LED-lys workshop, helseteknologiseminar med fremtidens operasjonsrom, starte-bedrift-dagen, båtrace på Solsiden eller festen Tech, Hugs and Rock’n Roll der kultur og teknologi møtes. Tanken er å skape et treffpunkt, hvor kreative hoder kan møtes og ideer kan bli en realitet gjennom bruk av de rette verktøyene. Frode Halvorsen, Technoports ansvarlige mann, forteller litt om baktanken.

– Trondheim Playground er en samling av arrangementer som faller inn under temaene teknologi, innovasjon og kreativitet. Trondheim har sterke miljøer i alle disse fagfeltene, så vi ønsker å samle så mye som mulig på en uke. Det er på sett og vis en kalender for en uke, hvor ulike aktører melder inn arrangementene sine, som det er gratis å delta på. Det ultimate målet er å øke skapergleden og åpne de kreative miljøene for et bredt publikum i alle aldre, forteller han.

Responsen er tilsynelatende god, og flere næringslivs-aktører hiver seg på. Det trekkes frem hvor viktig det er å vise frem Trondheim som Norges teknologihovedstad, som legger til rette for innovasjon og entreprenørskap. Kristina Brend, presseansvarlig i Trondheim Playground, forteller at interessen fra gründerne generelt er bra og at det er ønskelig at et slikt paraplyarrangement hjelper med å få frem alt det positive som skjer.

– Vi opplever god respons fra de ulike aktørene, og det er tydelig at det i Trondheim er ønske og evne til samarbeid på tvers av bedrifter. Når det gjelder gründerne er det mange spirer i Trondheim, og folk har lyst å engasjere seg i det som skjer, men for det utrente øye kan det være vanskelig å få oversikt over alle nettverk og ulike arrangement. Ved å ha en åpen festival som Trondheim Playground håper vi å bidra til at folk får øynene opp for alt som foregår i Trondheim by.

Det er flere arrangementer som finner sted fra DNB sin side, og torsdag den 25. er satt av som investordag. Her vil du blant annet kunne høre mer om investorskolen Angel Challenge og være med på DNBs møteplass for investorer og gründere, NXT. I tillegg til gode foredrag om kommersialiseringsprosess og investeringstips er målet å skape en god arena for de med ideer og de med kapital eller kunnskap. Rigmor Bråthen divisjonsdirektør for DNB i Trøndelag forteller hvor viktig det er å være til stede.

– DNB i Trondheim har over tid jobbet godt med oppstartsmiljøer og ønsker fortsatt å styrke vår satsning og synlighet her. Fra før har vi et godt samarbeid med DIGS, som er et gründerfelleskap, og vi er tilstede på begge oppstartsarrangementene på Solsiden. Dette da vi ønsker å være en god samarbeidspartner for de som ønsker å starte for seg selv, og de som for eksempel ønsker å investere. Vi ønsker å by byen og teknologimiljøet på den kompetansen som vi har i banken.

Les også