Konsernsjef Rune Bjerke i DNB mener to ting er viktige for å sikre likestilling og mangfold på arbeidsplassen.

Den siste tiden har debatten rast om hvorvidt kvinner egentlig ønsker deltakelse og ansvar i arbeidslivet – og hva som er årsaken til at menn ikke deltar mer i foreldrerollen på hjemmebane.

Spekter-leder Anne Kari Bratten har hevdet overfor Dagens Næringsliv at kvinner heller vil shoppe enn å jobbe. Samme avis omtalte nylig funnene til forsker Selma Therese Lyng ved Arbeidsforskningsinstituttet, som har sett at pappaperm minsker sannsynligheten for å bli leder.

– Det er vanskelig å finne systematiske ulikheter i lysten til å jobbe mye – basert på kjønn, mener konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

Han er opptatt av likestilling og mangfold, og har igangsatt flere tiltak for å sikre at minst 40 prosent av lederstillingene i landets største bank blir besatt av kvinner.

Les også: DNB får likestillingspris

Bjerke mener menn må ta like stor del i arbeidet og oppgavene som følger med å ha små barn, enn hva vi har sett at de tradisjonelt har gjort.

Menn må oppfordres til å ta del i småbarnstilværelsen på en mer aktiv måte. Jeg opplever at det er en positiv bevegelse i den retningen. Ledere og store bedrifter må legge til rette for at både kvinner og menn skal ha mulighet til å vie mer tid til familien i småbarnsperioder, enn det som er vanlig gjennom hele karriereløpet, sier han.

Vet du hva bedriften din – eller noen du kjenner, bidrar med til samfunnet? Sjekk i ringvirkningskalkulatoren her.

– Flere nivåer på én gang

Utover å oppfordre og tilrettelegge for at alle ansatte skal kunne bruke mer tid med familien, er særlig to grep viktige for å fremme likestilling, ifølge DNB-sjefen.

– Det jeg ser har fungert godt i DNB og i tidligere jobber, er å ta sjansen på å løfte både kvinner og menn opp flere nivåer på én gang. Hvis du alltid skal la det gå skrittvis og med samme fart på hvert nivå, tar det ofte for lang tid til at du klarer å skape mangfoldet raskt nok, forklarer Bjerke.

Han mener verdien av mangfold er såpass stor at det trumfer «normen» i karrierestigen.

– Det å løfte folk opp flere nivåer i én omgang, kan absolutt forsvares. Det er både for å åpne mangfoldet langs kjønnsdimensjonen, men også langs andre dimensjoner. Og det er kanskje det viktigste.

Planlegging av etterfølgere

Det andre grepet ledere kan gjøre for å fremme mangfold, er å være bevisst på etterfølgerplanlegging.

– Ha som mål å innstille minst to potensielle kandidater, én av hvert kjønn, til stillinger på høyt nivå. Hvis du tvinges til å tenke på denne måten, vil du se at det finnes flere kvinner som både er kompetente og kvalifiserte for posisjoner tvers gjennom hele den hierarkiske strukturen i systemet, mener Bjerke.

– Har DNB vært gode nok på dette?

– Hastigheten har vært litt for lav også i DNB. Jeg har et styre og styreleder som har vært utålmodig i forhold til å oppnå forbedringer hva gjelder rettferdig avlønning, men også bedre representasjon av begge kjønn i lederposisjoner, sier Bjerke.

Andelen kvinner i lederposisjoner i banken krabbet fra 29 prosent til 37,1 prosent de siste årene.

– Vi begynner å nærme oss målet på 40 prosent. Men uten et utålmodig styre, er det ikke enkelt å få høy nok hastighet. Vi kunne nok ha vært flinkere, erkjenner konsernsjefen.

Flere kvinner til topps i DNB

Les også