Havnæringene står for omtrent 70 prosent av norsk eksport. Nå styrker DNB satsingen på havet.

– Havet er helt avgjørende for å løse globale utfordringer. Dersom vi skal klare å produsere nok mat, energi og mineraler i fremtiden, så må vi utnytte ressursene i havet på en god måte. Nesten 90 prosent av all varetransport foregår sjøveien og havet kommer til å være minst like viktig som transportåre fremover.  Av energiforbruket i dag kommer 16 prosent fra havrelatert energi. Selv om olje- og gassproduksjonen vil forventes å redusere over tid, vil havrelatert energi være vesentlig for verdens energileveranser i flere tiår fremover, sier Kristin H. Holth, leder for Ocean Industries i DNB.

Ifølge OECD-rapporten «The Ocean Economy in 2030» så kommer verdiskapingen i havet til å doble seg i perioden frem til 2030. Akvakultur er blant bransjene som spås en kraftig vekst, sammen med blant annet fiskeforedling og vindparker til havs.

Gjør som kundene

Nå samler DNB satsingen på havbaserte næringer i en felles divisjon. Bransjespesialister innen olje og gass, offshore, shipping, logistikk og sjømat skal inn under «samme tak» og samarbeide tettere. Kristin H. Holth skal lede divisjonen.

– Omstilling og vekst gjør at havbaserte næringer får mer å gjøre med hverandre. Vi posisjonerer oss for å styrke vår tilstedeværelse der kundene er og der Norges konkurransefortrinn er, sier Holth.

Morgendagens vinnere

Olje og gass er fortsatt den klart største havnæringen i Norge, tross markant fall i oljeprisen de siste årene. Ifølge tall fra Menon var den samlede verdiskapingen på 668 milliarder kroner i 2014. Maritim næring, som inkluderer blant annet rederier og skipsverft, var en god nummer to med 183 milliarder kroner i samlet verdiskaping.

FINANSIERER VEKST. Harald Serck-Hanssen i DNB.

Fremover er det altså store forventninger til veksten i sjømatsektoren. Ifølge Sintef er det anslått at den marine verdiskapingen vil øke fra rundt 80 milliarder kroner i 2010 til over 500 milliarder i 2050.

Også på kort sikt venter DNB høy aktivitet, med investeringer fra næringen på hele 50 milliarder kroner bare innen oppdrettssektoren de neste årene.

– Bedrifter vi knapt har hørt om i dag blir morgendagens vinnere i havet. Denne veksten vil kreve store investeringer. DNB er en ledende bank internasjonalt innen shipping, sjømat og energi, og skal være med på å utarbeide finansielle løsninger for næringslivet. Ekstra gledelig er det at norsk næringsliv er godt posisjonert for å ta del i denne veksten, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB.

Bærekraftig forvaltning

Havet har imidlertid også store utfordringer. DNB mener at innsatsen for å bekjempe miljømessige utfordringer må styrkes, samtidig som ressursene i havet må forvaltes på bærekraftig vis.

– Banknæringen har også et ansvar for å fremme bærekraft og ansvarlighet. Et eksempel er problemstillingen med opphugging av gamle skip som må skje i ansvarlige former både med tanke på miljøet og sosiale forhold. Det er viktig for DNB å sette denne typen problemstillinger på dagsorden i møte med kunder og andre interessenter, sier Kristin H. Holth.

Kilde: Menon Economics / Regjeringen.

Les også