Malin Sjoner og Arild Fagerland jobbet i restaurant ved siden av studiene, og opplevde prosessene rundt bemanningsplanleggingen svært krevende for både eiere, ledelse og ansatte. Da så de muligheten til å lage et produkt som de visste folk ville ha.

Etter grundig research etter eksisterende systemer fant gründerne ut at alle løsningene liknet på Altinn og krevde mye integrasjoner.

– Vi så et sterkt behov for et nytt og enklere system, forteller Fagerland.

Med seg på laget fikk de Øyvind Heggernes, og kort tid etter var selskapet et faktum.

– TimeCloud er en nettbasert og helautomatisk vaktplanlegger for små og mellomstore bedrifter. Systemet settes opp raskt og enkelt ved å gjennomføre tre enkle steg. Hver måned trykker man på én knapp, så lager systemet et forslag til den beste vaktplanen og tar hensyn til arbeidsmiljøloven, bemanningsbehov og den enkeltes arbeidstider, sier Sjoner.

Brukeren kan selv dra vaktene rundt slik han eller hun ønsker. Så publiseres vaktplanen til alle ansatte, hvor de alltid har oppdatert vaktplan tilgjengelig. Videre kan de ansatte bytte vakter seg i mellom med leders godkjenning, søke om ferier og holde oversikten over hva som skjer i bedriften.

TimeCloud er laget for alle selskaper som har ulike arbeidstider. Alt i fra den lokale bensinstasjonen, butikker, restauranter og hoteller til legesentre og telefonsalgsentre.

– Vi har et bredt spekter av kunder fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, forteller Sjoner.

Nå er drømmen å bruke erfaringene fra Norge, og satse internasjonalt.

Gründerne mener det viktigste for å lykkes som gründerselskap er å være tilpasningsdyktig.

– Man må lære av tilbakemeldinger, endre og til og med forkaste ting man har lagt ned mye arbeid i. Samtidig er det viktig å holde på grunnvisjonen, og formålet med oppstarten. Man kan endre overaskende mye, uten å endre visjon.

– På et generelt grunnlag har jo alle oppstartsselskaper utfordringer med usikkerhet. Både i form av kapital, markedet, og konkurranse. For softwareselskaper vil inntjeningen først komme etter en lengre periode med utvikling, noe som gjør det ekstra krevende. Det gjelder å holde fokus, eliminere utfordringer og gjøre dem til muligheter. Det høres kanskje noe klisjéaktig ut, men det er likevel den største lærdommen vi har gjort oss.

TimeCloud er nå mange erfaringer rikere, og har følgende råd til andre som har lyst til å satse på gründerskap:

  1. Knytt til dere et bredt spekter av mennesker som kan bidra med kompetanse på tvers av bransjer og fagområder. Det er viktig å ha både de som er positive og oppløftende, og de som stiller de kritiske spørsmålene. Strukturer det gjerne i et styre, eller eventuelt i et advisory board.
  1. Snakk om ideen din. Alt for mange holder ideene tett til brystet i frykt for at andre skal plukke opp ideene deres. Erfaringsmessig blir som regel disse ideene med nettopp det – en idé. Og de når sjeldent kommersialiseringsfasen.
  1. Ikke bruk for mye tid på kapitalinnhenting. Gründere har en lei tendens til å tro at investorer kommer til å kaste penger etter deres ide. Realiteten er dessverre sjelden slik, og du står i fare for å kaste bort både din egen tid og investorens tid.
  1. Søk etter gode program og støttefunksjoner. Innovasjon Norge, Skattefunn, og lignende. Ha et bredere perspektiv enn kun kapital. De sitter på mye kunnskap og erfaring som kan være til stor nytte. Bruk også DnB og deres gründerordninger, de har i tillegg åpningstider som passer gründere (nattåpent).
  1. Bruk heller tiden på å samle det perfekte team. I mange tilfeller kan man utvide gründerteamet for å få dekket kompetansen fremfor å kjøpe disse tjenestene. Dermed blir kapitalbehovet betydelig redusert.
  1. Kan man samarbeide med andre selskaper/leverandører, slik at man kan bytte tjenester seg i mellom? Dette kan spare bedriften for store beløp.
  1. Kan man lage en del av produktet/tjenesten først, for å sikre tidlig inntjening? Man må på ingen måte utvikle alt før lansering, og i mange tilfeller vil en del av produktet være nok for enkelte kunder. Dette er kanskje det viktigste du kan gjøre for å øke sannsynligheten for å lykkes.

 

Les også