FUNDINGPARTNER, ENESTE CROWDLENDING-LEVERANDØR FOR DNB: FundingPartner og DNB har inngått avtale om crowdlending. Jørund Gjesvik og Geir Atle Bore fra FundingPartner, Benedicte Schilbred Fasmer og Lars Marthinsen fra DNB. Foto: Ellen Dokk Holm

FundingPartner har nylig lansert en folkefinansieringstjeneste hvor små og mellomstore bedrifter kan låne penger fra vanlige nordmenn, såkalt crowdlending. I tillegg blir FundingPartner eneste crowdlending-leverandør for DNB.

Selskapet opplever enorm pågang fra både investorer og selskaper som trenger lån, og har fått over 700 lånesøkere de siste månedene.

– Vi får godt over hundre nye lånesøknader i måneden og har tusenvis av privatpersoner som har meldt sin interesse. Det koker i dette markedet allerede, og vi gleder oss til å komme i gang, sier Geir Atle Bore, gründer av FundingPartner.

Ønsker crowdlending velkommen

DNB og FundingPartner har nå signert en avtale, der FundingPartner blir en eksklusiv crowdlending-aktør hos DNB.

– Vi ser frem til samarbeidet og starter i en liten skala først. Vi skal jobbe sammen med et par DNB-bankkontor, sier Bore.

Crowdlending er et alternativ til banklån

– En av de viktigste oppgavene til DNB er å bidra til å skaffe til veie kapital. Vi har 40 prosent markedsandel på bedriftslån i Norge, men det er ikke alle bedrifter som kan få lån i DNB.

– I de tilfellene der vi må si nei, ønsker vi å være en god rådgiver som kommer opp med alternativer til banklån. Crowdlending er et eksempel på et slikt alternativ og vi ønsker derfor FundingPartners løsning velkommen, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør for DNBs bedriftskunder.

Solid kredittvurdering

FundingPartner forteller at de aldri vil legge ut et prosjekt som de selv ikke ville investert i. I tillegg vurderer de risikoen for hvert selskap. FundingPartner startet med to låneprosjekter som allerede er fulltegnet.

Det ene er Yachts & Property Management som skal finansiere en katamaran for arktiske ekspedisjoner. Det andre er Norema Kjøkkenstudio på Ski, som er en lønnsom kjøkkenforretning som vil ekspandere mot proffsegmentet.  Les mer om disse prosjektene her.

– Vår kredittansvarlig har jobbet med kreditt i London og som partner i ABG Sundal Collier her i Norge. Han vurderer lånene våre med utgangspunkt i en spesialutviklet modell med 37 unike variabler. Det sikrer høy kvalitet på låneprosjektene vi legger ut, forteller Bore.

crowdlending
TEAMET BAK FUNDINGPARTNER: Foran Erik Christian Borthen og Geir Atle Bore. Erik Borthen, bak Tor Herman Smedsrud og Jørund Gjesvik Foto: FundingPartner

Ryggraden i norsk økonomi

FundingPartner mener at det er veldig mange bra selskaper som har god lønnsomhet og god likviditet, men som allikevel ikke får lån på grunn av lav sikkerhet. Dette gjelder særlig små og mellomstore bedrifter, noe som utgjør brorparten av alle bedriftene i Norge.

Vi ser etter solide bedrifter

– I motsetning til andre crowdfunding-konsepter ser ikke vi etter ”det neste store”. Vi ser heller etter de mindre ”flashy” bedriftene med solide tall, god ledelse og en god betjeningsevne. Disse bedriftene er selve ryggraden i norsk økonomi, sier Bore.

Akseleratorprogram ga boost til FundingPartner

Gründerselskapet var med på DNB NXT Accelerator våren 2017 og fikk hjelp av eksperter i DNB til produktutviklingen. I tillegg fikk selskapet snakke med eksperter innen juss, risikomodeller og kredittmodeller.

Norge og DNB trenger flere selskaper som har gode ideer

– Vi synes det er ekstra gøy at FundingPartner har vært med på vekstprogrammet DNB NXT Accelerator og at mange i DNB derfor har fått være tett på selskapets utvikling. Det viser også at slike programmer kan gi konkrete resultater. Både Norge og DNB trenger flere vekstselskaper som har gode ideer og tør å satse, sier Schilbred Fasmer.

Deltagelse på DNB NXT Accelerator ga boost til FundingPartner

Vi trenger 77 460 nye bedrifter hvert år

Tidligere Statoil-ansatte har satt seg høye mål: – Vi ønsker å redde liv

NXT Matcher – næringslivets svar på Tinder

Les også