NYE TIDER: – Det skjer mye i sjømatnæringen og vi vil se en spennende utvikling i årene fremover, sier Elisabeth Fredriksen, banksjef i DNB Hålogaland. Foto: Ellen Svartsund

– For mange er sjømatnæringen fangst av torsk og oppdrett av laks, men det skjer så mye mer. Nå er det mange prosjekter på gang med for eksempel tang og tare, sier Elisabeth Fredriksen, DNBs banksjef for bedriftsmarkedet i Hålogaland.

Fredriksen forteller om et prosjekt der man tester mulighetene for å bruke tang og tare for å rense miljøet rundt laksemerder. Et annet forskningsprosjekt ser på bruken av tang i laksefôr, hvor en kan produsere verdifullt omega-3 i tang som så blandes i fôret til laksen.

– Forskning på og dyrking av tang og tare er veldig i tiden, og her tror jeg vi vil se en spennende utvikling i årene fremover, sier Fredriksen.

Fiskeri og oppdrett setter stadig nye rekorder. I 2018 viser oversikten til Norges sjømatråd at norske bedrifter eksporterte sjømat for 99 milliarder kroner, noe som tilsvarer 37 millioner måltider sjømat hver dag – hele året. Av dette står havbruk for 72 prosent, mens tradisjonelt fiskeri står for resten.

Les også: Tang og tare har blitt trendy i maten

Fisk og turisme

Fredriksen forteller at havbruk og fiskeri, foruten historie og identitet, er mye av nerven i regionen, og er en av de store økonomiske driverne for annen aktivitet i Lofoten og Vesterålen.

– Denne næringen er med på å skaffe mye av grunnkapitalen som investeres i regionen og i resten av Norge, sier Fredriksen.

Nå har reiselivsnæringen kanskje større sysselsetting enn sjømatnæringen

Reiselivsnæringen som tidligere var en bigeskjeft, har nå blitt en veldig viktig næring i Lofoten.

– Nå har reiselivsnæringen kanskje større sysselsetting enn sjømatnæringen, ikke minst for kvinner. Turistene kommer hit for å oppleve naturen, se fiskevær og kanskje fiske. Da er det viktig at det fortsatt er skikkelige fiskebåter, tørrfiskhjeller og lakseanlegg som rammer inn og gir dem en ekte opplevelse.

Ønsker du full styring over bedriftens økonomi? Last ned appen Puls her.

FISKETURISME: En glad gjeng på fisketur i Lofoten. Foto: NTB scanpix

Færre og større selskaper

For tiden pågår det en strukturering i fiskerinæringen. Fiskeflåten samler seg i færre og større selskaper, og flere av dem kjøper seg inn i fiskeforedlingsbedriftene på land. Tilsvarende har havbruksselskaper også investert i fiskerinæringen.

Jeg er helt klart veldig optimistisk med tanke på framtiden for den blå næringen

– Investeringer i fiskeri- og havbruk krever mye kapital og fagkompetanse. Vi ser nå en trend der kapitalsterke investorer, som oftest er tilknyttet næringen, er med og driver utviklingen mot færre og større selskaper, sier Fredriksen.

Banksjefen forteller at lønnsomheten for fiskeforedlingsbedriftene har vært langt dårligere enn for fiskeflåten.

– Færre båter gir behov for færre foredlingsbedrifter. Når vi nå går mot sammenslåtte enheter som også inneholder salg og eksport, er jeg helt klart veldig optimistisk med tanke på framtiden og den videre utviklingen for den blå næringen. Det skapes arbeidsplasser, mye aktivitet og lokalt eierskap.

havbruksnæringen
STOR AKTIVITET: For tiden endres fiskerinæringen ved at fiskeflåten samler seg i færre og større selskaper. Her vises fiskebåter i Røst. Foto: NTB scanpix

Roboter skaper arbeidsplasser

Digitalisering er en sterk trend som treffer både fiskeri- og havbruksnæringen. Som et av verdens dyreste land å ha ansatte i, er disse næringene langt fremme innen automatiserte arbeidsoppgaver. Roboter kutter fisken i porsjonsstørrelser, pakker, emballerer og gjør den klar for kundenes ønske.

– Digitalisering effektiviserer produksjonen. For eksempel har oppdrettsnæringen tatt i bruk fjernstyrt foring ute i merdene med sensorer som registrerer når fisken er mett, sier Fredriksen.

Automatisering kan både gi færre og flere arbeidsplasser.

– Noen arbeidsoppgaver vil forsvinne med roboter, mens andre skapes. For eksempel ble mye fisk sendt ut av landet for å bli filetert. Nå kan man ta produksjonen hjem fordi robotisering og automatisering gjør det mulig. Det skaper nye arbeidsplasser og investeringer.

havbruksnæringen
RØST I LOFOTEN: Lossing av fisk. Foto: NTB scanpix

Full oversikt over økonomien

Fredriksen håper at mange av DNBs kunder vil ta i bruk den nye appen Puls. Puls er en app som gjør det enklere å styre økonomien for små og mellomstore bedrifter.

– Appen Puls forenkler økonomistyringen i bedriften. Det er gull verdt fordi en bedriftsleder eller styreleder har mange roller å fylle og Puls er et verktøy som gir deg oversikt over økonomien, sier Fredriksen.

havbruk
ØKONOMISTYRINGSAPP: – Appen Puls forenkler økonomistyringen i bedriften, sier Elisabeth Fredriksen, banksjef i DNB Hålogaland. Foto: Ellen Svartsund

Etterspørsel og god logistikk må til for å lykkes

Fredriksen er optimistisk på vegne av regionen fremover. Til alle dem som har lyst til å starte sin egen bedrift har hun noen gode råd.

Du må ha et marked og logistikken må være i orden

– Dersom du vil starte for deg selv må du ha et marked for ditt produkt eller tjeneste – noen må altså ha et ønske om å kjøpe det du tilbyr. I tillegg må logistikken være i orden – du må sørge for at du får produktet ut til kundene. For ikke å feile må dette være på plass, avslutter Fredriksen.

Lofoten Seaweed: – Uten familiene våre hadde vi aldri lykkes

Digitale verktøy har blitt like viktige som hammer og sag

Murmester Bendik Blekastad: – Nå går det automatisk i appen

Les også