Dårlig likviditet eller manglende betalingsdyktighet er årsakene til mange konkurser. Din bedrift er helt avhengig av at kundene dine betaler i tide.

Gode råd for å få inn utestående penger:

  • Kan du bruke 7, 10 eller 14 dager betalingsfrist i stedet for 30 dager? Hva er vanlig i din bransje, blant dine leverandører og kunder? Kortere betalingsfrist gjør at pengene kommer raskere inn til deg.
  • Hold orden i regnskapet. Ha full oversikt over hvem som har betalt og hvem som ikke har betalt.
  • Ring kunden når du skal purre første gangen. Ofte kommer betalingen raskt etter dette. Hvis du må sende inkassokrav, skal inkassovarsel sendes først. Inkassovarsel kan du sendes med en gang betalingsfristen har forfalt. Send inkassovarsel og inkassobrev per brev.
  • Ikke utsett innkassopågangen. Går du raskt frem får du også pengene dine først.
  • Undersøk kredittverdigheten hos dine kunder. Dette er særlig viktig dersom du skal fakturere et stort beløp. I verste fall går denne kunden konkurs og du får ikke inn det utestående.
  • Husk at du skal bevare et godt kundeforhold. Det kan oppstå en konflikt mellom det å ha et godt kundeforhold og mellom ønsket å få inn pengene så raskt som mulig. Et råd kan være å vurdere dine kunder individuelt.
  • Utestående penger kan i verste fall gjøre at du selv blir en dårlig betaler. Så gode rutiner for å få inn fordringene dine er veldig viktig og noe du må ha fokus på.

Det finnes selskaper som driver med finansiell factoring, DNB tilbyr også dette. De kjøper dine fordringer og driver dem inn for egen regning. Du får da penger rett på konto mot en kostnad. Denne tjenesten passer godt for dem som ikke har råd til å ansette egen økonomimedarbeider, ikke er interessert i å jobbe med inndriving av utestående eller synes det er vanskelig å lage gode rutiner og systemer rundt purringer og inkasso.

Les også