PÅGANGSMOT: Ingen av mine ideer har gått helt etter planen, men det har nå gått godt så langt. Det er bare å peise på, både for investor og gründer, sier Jonas Haugen. Bak ham er Parksenteret i Alta. Han ønsker flere gründere på plass her. Foto: Alf Ove Hansen

Investor Jonas Haugen (32) i Alta bruker mye tid på gründer-møter. Resultatet? Mange følger ikke opp.

– Da jeg skulle selge inn min første idé som 23-årig gründer, hadde jeg med en tykk forretningsplan. Det var bare de tre første sidene som hadde tekst …

Jonas Haugen ler godt nå. Men det sto mye på spill da han for ni år siden valgte å satse alt han hadde – og det han ikke hadde – på en isoporkasse-fabrikk som ble kjøpt inn fra Tyrkia.

Sa du tollkreditt?

Haugen kjente godt til bransjen da han hadde jobbet tett mot oppdrett i familiebedriftens rørleggerselskap. Derfor fikk han også to kjempestore investorer med på laget. Ingen fortalte ham om tollkreditt og merverdiavgift på fabrikkutstyr. Dermed sto han i fare for å miste alt – før han startet.

Som gründer må det eneste alternativet være å lykkes

– Jeg sto med 25 millioner i fabrikkutstyr, uten penger til å betale for momsen. Heldigvis var DNB ekstremt fleksible. Faktisk er jeg imponert over meg selv. For jeg tok sjanser da, som unge gjør. Jeg hadde ansvaret for 30 ansatte, flere fabrikker, lastebiler og kunder i hele Nord-Norge. Jeg tvilte aldri. Gjør du det, faller du fort av. Som gründer må det eneste alternativet være å lykkes, sier mannen som er blitt kalt for Altas nye konge på haugen.

Som 18-åring startet Jonas Haugen med å pusse opp og selge leiligheter. Pengene herfra ble brukt til å starte fabrikk. Den ble senere kjøpt opp, og pengene ble igjen investert videre. Han eier blant annet et kjøpesenter i Alta, samt flere større forretningseiendommer.

Alt du trenger å vite om DNB NXT i Alta

Mangler offervilje

– Vi investerer penger i mennesker med gode ideer, sier Jonas Haugen i Alta. Foto: Alf Ove Hansen

– Flere har sagt: «Dumt at du investerer i en så traust bransje som eiendom». Det er kanskje fordi de tror at det stopper der. Det gjør det ikke. Vi har også mange ulike bedrifter, fra plast til fiskeolje. Jeg får ellers nesten daglig telefoner fra folk som vil jeg skal investere i dem. Mange møter jeg ansikt til ansikt.

Etter den første pitchen, venter han på tilbakemelding. Det blir ofte taushet. Det er ikke han det står på. Mange har rett og slett ikke nok vilje til å satse.

Jeg ser etter en vilje til å satse og ofre noe

– Det er jo galskap, så jeg skjønner at folk er redde. De har det for bra, det er nok én av utfordringene. Hadde det vært så enkelt at det bare var å gjøre noe og så fikk du godene, ville det jo vært enkelt. Jeg ser etter en vilje til å satse og ofre noe. For jeg har skuffen full av gode ideer, men jeg mangler ofte de rette folkene.

Si opp jobben!

Han snur også på det, og råder gründerne til å tenke som ham. Bruk tid på å tenke på hvem du skal ha med. Ikke alle vil gi deg det du trenger.

Ingen av mine ideer har gått helt etter planen, men det har nå gått godt så langt

– Det er egentlig ikke vanskelig å få tak i penger. Er ideen din god og du er rett person, så får du penger. Du må ha mennesker som er ute etter delvis det samme som deg selv. Som vil lykkes og tjene penger. Både gründere og investorer må inngå kompromisser. Ingen av mine ideer har gått helt etter planen, men det har nå gått godt så langt. Det er bare å peise på, både for investor og gründer.

Han tror også at mange blir sittende for lenge fast i forretningsplanen, enn så godt styringsinstrument det er.

– Vi ønsker at gründerne skal komme til oss i en tidlig fase for en prat, og glemme alle mulige plansjer. Jeg er jo selv mye bedre til å snakke enn å skrive. Så vil Ingen av mine ideer har gått helt etter planen, men det har nå gått godt så langt. Du kan ri to hester lenge, men før eller siden må det satses.

Sponser kontorlokaler

– Er ideen din god og du er rett person, så får du penger, mener den 32 år gamle investoren Jonas Haugen i Finnmark. Foto: Alf Ove Hansen

Han er en mann mange vil ha en bit av. Men han vil også ha en bit av dem. Derfor har han gjort én etasje i et av byggene i Alta sentrum tilgjengelig for kontor- og arbeidsfellesskapet STIM.

Her samles mange små bedrifter, hvor de deler kontorlokaler til en subsidiert pris. Noen med klippekort, andre med fast plass.

Han sov på eget rom med en konstant ringende telefon

– Vi er inne i STIM fordi vi vil være tett på næringslivet i Alta og Finnmark. Vi vil vite hva som foregår, og bidra med det vi kan. Nå er vi en ung bedrift, men vi skal være med lenge. Derfor tenker vi ikke kommersielt rundt STIM. Vi vil bidra til å skape en start up-kultur og et godt arbeidsmiljø, sier Jonas Haugen.

Starthjelp fra Origo

Noen av disse får allerede hjelp av Kunnskapsparken Origo i Alta. De har siden 2001 fasilitert og bistått i innovasjons-prosjekter fra tidlig fase til kommersialisering. DNB er med som minoritetseier. Målet er vekst i næringslivet i Finnmark. Et møtested som NXT Alta betyr mye for bedriftene som får hjelp av Origo.

Det er viktig å teste ideen i markedet tidlig

NXT Alta er en viktig arena. Det gjør at gründerne må våge å gå ut offentlig, og gi mer av seg selv. Vi har derfor kjørt mange prøvecaser frem mot denne oktoberdagen. NXT Alta har vært en god gulrot for å effektivisere de ulike prosessene bedriftene går gjennom. Det har vært en god lærekurve i å forberede seg, sier prosjektleder og siviløkonom Tone Pettersen.

Bedriftene trenger publisitet, og de må bli vant til å presentere seg selv.

HJELPER GRÜNDERE: Gründermiljøet i Alta er spredt fra teknologi, IT og reiseliv til biomarine næringer. For mange av disse er Kunnskapsparken Origos prosjektledere Tone Pettersen og Svein Eriksen viktige brikker. Foto: Alf Ove Hansen

Kom deg ut av kontorvarmen

– For enkelte virker vi nok masete, men jobben vår er å trykke på ubehagelige knapper. Det er viktig å teste ideen i markedet tidlig. For mange er det en terskel. Det er litt for varmt og behagelig innendørs for noen, sier Svein Eriksen og smiler godt.

De er begge glade for den økende aktiviteten i start up-miljøet i Finnmarks største by, med 20.000 innbyggere.

– Vi ser at også Alta har tatt til seg trenden fra de større byene. Det er flere samlokaliserte miljøer, der en deler mer og er åpen om ideene sine. STIM er et godt eksempel på det. Vi håper at flere gründere vil jobbe som team, ha en utfyllende kompetanse og motivere hverandre. Da er sannsynligheten større for at de lykkes, sier Pettersen.

Virkelig gode gründere lykkes nesten alltid, noen selv om ideen er middels

Kollega og prosjektleder Svein Eriksen har selv startet flere bedrifter, og gir råd om alt fra markedsføring til utvikling.

– Virkelig gode gründere lykkes nesten alltid, noen selv om ideen er middels. Det står og faller alltid på gjennomføringsevnen. Mulighetene til kapital er der. Alta har et variert og stort næringsliv med få offentlige arbeidsplasser, og flere av investorene er drevet av lokalpatriotisme.

BEGYNN TIDLIG: Det er viktig å teste ideen i markedet tidlig. For mange er det en terskel. Det er litt for varmt og behagelig innendørs for noen, sier Svein Eriksen og Tone Pettersen i Kunnskapsparken Origo i Alta. Foto: Alf Ove Hansen

Hobby å se etter gode gründere

For der mange velger trygt i eiendom og god avkastning, bruker en mann som Jonas Haugen mye tid på å møte folk og finne ut av hva som skjer. Det blir nesten som en hobby. Han ser ikke så mye på avkastnings-prosenter eller hvor stor del av firmaet han skal eie. Ønsket er å bygge verdier. Målet er at han og gründeren i fellesskap skal ha så mye som mulig i avkastning.

Vi sier ikke til en gründer at vi skal ha 7 prosent avkastning, vi er ikke en bank

– Vi er enkle folk, og går inn med det vi må og tør. Vi investerer penger i mennesker med gode ideer. Vi sier ikke til en gründer at vi skal ha 7 prosent avkastning, vi er ikke en bank. Kravene er at vi forstår produktet, ser behovet og mulighetene for det. Så vil jeg vite hva som er gründerens tanker, drømmer og ønsker. Vi skal investere i dette sammen.

Verdien ligger i gründeren

32-åringen tror også han er litt mer opptatt enn tradisjonelle investorer av å skåne gründeren for pengeutfordringer. Både i starten og underveis.

– Jeg tror de som er eldre enn meg tenker annerledes. En skal jo ikke sy puter under armene på noen, men verdien i produktet ligger jo ofte i gründeren. Har du de rette folkene, er de jo verdt millioner. Mange krever mer eierskap, eller at gründeren mister styringen dersom de må gå inn med mer penger. For meg er ikke det gunstig. Jeg tenker at gründeren må passes på.

Solid støtte hjemmefra

Så hvor mange er under hans vinger nå? Han er i seriøs prat med rundt 10 gründere. Et selskap er i drift, et er i en kommersialiseringsfase. Jonas Haugen er sikker på at de har fått med seg hans eget livsmotto: «Du ofrer det som trengs».

Selv satte han nesten hele familielivet på vent i tre år i isopor-fabrikkens startfase. I forståelse med kona sov han på eget rom med en konstant ringende telefon.

– Du har fremdeles en kone?
– Hun var der i alle fall i morges!

Alt du trenger å vite om DNB NXT i Alta

Mer stoff fra nord: 

Satser på opplevelser på ekstrem øy

Bedriften som ikke vil ha oppmerksomhet

Rik på naturoppleveser uten å blakke seg

For Gard gror pengene faktisk på treer

Verden er ekstremt klar for å komme til Finnmark

Byttet bil mot torskekvote

Gamle barneleker ble ny forretningside

 

Les også