selvstendig næringsdrivende og skatt

31. mai er fristen for å levere skattemeldingen, uansett hvilken selskapsform bedriften din har. Her er noen av skattefradragene du som selvstendig næringsdrivende bør vite om.

Alt ettersom du har enkeltpersonforetak eller aksjeselskap gjelder litt ulike regler for fradrag.

Selvstendig næringsdrivende og skatt

Har du enkeltpersonforetak og aksjeselskap med enkle forhold vil du spare mye tid om du kan bruke Næringsrapport skatt. Næringsrapporten leveres sammen med skattemeldingen.

Enkeltpersonforetak og skatt

I et enkeltpersonforetak er én person ansvarlig for bedriften. Det betyr at denne personen bestemmer alt og er ansvarlig for hele økonomien, også all gjeld.

Når det gjelder skatt, lignes bedriften sammen med eieren personlig. Dette betyr at nettooverskuddet er skattepliktig, sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter. Får bedriften din et nettotap er det fradragsberettiget.

Fradrag for bruk av bil

Her gjelder ulike regler alt ettersom du bruker egen bil eller bedriftens bil. Fradragsmuligheter avhenger av hvor langt du har kjørt. Bruker du f.eks. egen bil, og har kjørt mindre enn 6 000 km, kan du få fradrag etter sats. Vanlig sats for inntektsåret 2017 er kr 3,50 per kilometer.

Hvis du kjører mer enn 6 000 km med din egen bil, må bilutgifter inn i regnskapet. Dette betyr at du kan trekke fra alle kostnader ved bilens bruk, også saldoavskrivning på bilens kostpris, men du vil også bli fordelsbeskattet.

Hjemmekontor

Du har rett til fradrag for hjemmekontor dersom hjemmekontoret er eget eller egne rom i hjemmet som bare brukes til bedriften. Det gis fradrag med standardfradrag på 1 800 kroner eller etter faktiske kostnader. Men, vær klar over at det gjelder ulike regler alt ettersom du har kontor i fritakslignet, regnskapslignet eller leid bolig.

Kostnader

Du kan trekke fra kostnader for mobiltelefon, fasttelefon, bredbånd og trådløst nett. Dersom du også bruker dette utstyret privat, må du legge til inntekten din 4 392 kroner for 2017.

Pensjonssparing

Dersom du har spart i pensjon for selvstendig næringsdrivende får du fradrag for kostnadene.

Oppstartskostnader

Dersom du har jobbet med etablering av bedriften din i inntil fem år før selve oppstartsåret, kan du be om fradrag for de kostnadene du har hatt i oppstartsårene.

Hobby eller bedrift?

Har du en hobby som gir inntekter, er denne skattefri. Men dersom hobbyen din blir til en bedrift må du skatte. Les mer her om dette på Skatteetatens sider.

For full oversikt over fradrag for enkeltpersonforetak her.

AS – aksjeselskap og skatt

Med et AS kan overskuddet bli i bedriften, og skattes først når det tas ut. For 2017 skattlegges overskuddet med 24 prosent. Som hovedregel får et AS fradrag for alle kostnader som man får i forbindelse med driften. Sjekk om du kan føre følgende fradrag:

  • Underskudd i næring og/eller ved drift av fast eiendom
  • Andre fradrag er blant annet oppstartskostnader, reisefradrag (fradrag for yrkeskjøring med privatbil), tjenestereise, firmabil, telefon, nettbruk, pc, arbeidstøy, yrkesskadeforsikring, obligatorisk tjenestepensjon, utgifter til regnskapsfører og revisor.

I tillegg må du levere aksjonærregisteroppgave slik at Skatteetaten kan lage og sende ut aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene.

Se mer på skatteetatens sider.

Og, husk:

Frist for å levere skattemeldingen for bedrifter er 31. mai og du må levere elektronisk.

Kilde: skatteetaten.no

 

Les også