TAR STEG INN I FREMTIDEN: – Vi tar et stort steg inni fremtiden når vi åpner for at andre aktører kan bygge tjenester basert på våre data og for våre kunder, sier sjef for Open Banking i DNB, Per Kristian Næss-Fladset (t.h.), her sammen med konsulent Albin Hasselgren. Foto: Marit E. Giske

DNBs API-er åpnes for alle og er nå klare for testing. Målgruppen er først og fremst fintechs, andre banker, utviklere og teknologistudenter.

API-er er programmer som gjør at systemer i ulike bedrifter kan kommunisere og utveksle informasjon eller data.

Det nye betalingsdirektivet, PSD2, trådte i kraft 1. april og krever at banker gir andre aktører tilgang til kunders kontoinformasjon og betalingstjenester – hvis kundene ønsker det og gir tillatelse til det. Hensikten er blant annet økt konkurransen og innovasjon til glede for forbrukerne.

For bedriftene gir det nye direktivet både muligheter og utfordringer. DNB ser flere muligheter.

– Vi tar et stort steg inni fremtiden når vi åpner opp for at andre aktører kan bygge tjenester basert på våre data og for våre kunder. Vi åpner nå opp API-ene i test for alle og er spente på hvordan de blir mottatt, sier sjef for Open banking i DNB, Per Kristian Næss-Fladset.

Disse API-ene er klare for testing

Banken har så langt åpnet syv APIer med ulik funksjonalitet. De syv API-ene er listen opp nedenfor og du finner mer informasjon om dem ved å gå inn på https://developer.dnb.no/ Merk at lenken ikke fungerer i Explorer!

  1. Registrer betaling
  2. Hent kontoliste
  3. Hente transaksjoner for en konto
  4. Dekningskontroll på konto
  5. Registrer gjentagende betaling
  6. Slett fremtidig betaling
  7. Godkjenn betaling for bedriftskunder

Banken vil etter hvert åpne for flere API-er, inkludert API-er som går utover kravene i PSD2.

– Her er det store muligheter. Jo mer vi åpner, desto mer får vi tilbake som vi kan bruke til å utvikle enda bedre eller nye tjenester som gjør hverdagen enklere for kundene våre. Det er likevel helt avgjørende at dette skjer på kundens initiativ og premisser. Vi har flere spennende initiativ gående allerede, opplyser Næss-Fladset.

Som eksempel nevner han at banken etter hvert vil gjøre det mulig for alle norske bankkunder å se kontoene sine og betale via DNBs nye mobilbank, uavhengig av om de er kunder i DNB eller ikke.

Frir til tredjeparter

– Vi ser mange muligheter. Noen utforsker og utvikler vi alene, men stadig flere utvikler vi sammen med tredjeparter. Det blir strategisk viktig for oss fremover. Målet er å gi kundene våre de beste og enkleste løsningene, samt å gjøre oss mer tilgjengelig utenfor våre egne flater, sier Næss-Fladset.

Utfordringen ligger i at andre aktører nå kan tilby tjenester som bankene hittil har vært alene om. Det betyr at DNB i enda større grad enn tidligere må møte den nye konkurransen med økt konkurransekraft for å være relevante i fremtiden. Banken samarbeider derfor i langt større grad enn før med tredjeparter, ofte mindre teknologiselskaper som er lettbeinte og gode på innovasjon.

– Vi ser store fordeler ved å ta i bruk teknologi og tjenester som andre allerede har utviklet og er best på, slik at vi kan bygge videre på dette sammen. I dette arbeidet blir åpne API-er viktige, sier Open banking-sjefen.

Spent på hva andre vil utvikle basert på DNBs API-er

Nå håper Næss-Fladset at så mange som mulig vil teste ut API-ene som DNB har åpnet for omverdenen. Han er spent på hvilke spennende løsninger andre vil utvikle basert på dem i tiden fremover.

Produksjonstilgang i juni

APIene som nå er lagt ut for test vil være klare for produksjonstilgang i juni. Fra og med juni vil alle med den nødvendige lisensen fra Finanstilsynet få produksjonstilgang til API-ene.

 

Les også disse sakene:

Mer enn 150 gründere søkte seg til ny akselerator – fire ble plukket ut

DNB + Nordic API Gateway = Enda bedre mobilbank

Les også