Under paneldebatten på DNB NXT Stavanger foran 400 gründere og investorer tok et knippe ildsjeler til ordet for hva som skal til for at Stavanger skal få flere investeringer I oppstartsselskaper. Nøkkelord er åpenhet, økosystem og samarbeid.

Trond Rieber Knudsen som er en erfaren investor appellerte til åpenhet og samarbeid blant investorer for å sette tidligfaseinvesteringer på dagsorden i Stavanger. Knudsen mener det er viktig å ha et transparent investormiljø som samarbeider. Samtidig som han peker til Oslo som et godt eksempel til etterfølgelse.

Nils-Henrik Stokke fra Innovation Dock stilte spørsmålet om dette handler om omfanget av investorer og gründere. I en rapport fra Innovation Dock som er gjort på investeringer i Stavanger, ble det gjort funn om overraskende diversifiserte investeringer på tradisjonelle industrier uten særlig fokus på havrommet.

Investor Magnus Jepsen fra Sprettert mener det er et spørsmål om økosystem og evnen til å koble kunnskap og kapital.

Bred enighet om behovet for møteplasser

Samtlige investorer på scenen ser behovet for å kunne dele erfaringer og kunnskap. Programmet Angel Challenge ble trukket frem som et godt eksempel. Til sammen på DNB NXT Stavanger var det over 400 gründere og investorer.

100 Pitches og DNB NXT

Etter at programmet fra scenen tok slutt fortsatte det med pitchekonkurranser både fra Angel Challenge Stavanger og 100 Pitches.

100 Pitches er en konkurranse der storbyene i Norge sender deltakere til finalen i Oslo som en del av DNB NXT i Oslo og Oslo Innovation Week.

Les også