NORGES STØRSTE INNOVASJONSMILJØ? DNBs Guro Rognstad Levang (24) hospiterer hos bankens crowdlending-leverandør, FundigPartner, som sammen med over 80 andre tekno-statups holder til hos StartupLab i Forskningsparken i Oslo. Foto: FundingPartner

DNB tilrettelegger nå for at flere ansatte skal kunne tilegne seg ny kompetanse gjennom hospitering. Internt eller ute hos bedriftskunder. Graduate i DNB, Guro Rognstad Levang, er lånt ut til start up-selskapet FundingPartner.

Leder for People Mobility i DNB, Titti Røneid (bildet), mener at hospitering er den beste og raskeste måten å lære på.

– Arbeidsmetoder og verktøy lærer du best hvis du får ta del i arbeidet og bruke dem. Da knytter du også kontakter og blir involvert i andres problemstillinger. Dette er blitt enda viktigere for oss nå som DNB inngår samarbeid med stadig flere startup-bedrifter. Vi må være tett på og lære hva som er viktig for dem for å kunne samarbeide godt med dem.

Banken har som ambisjon at minst 65 prosent av alle utlyste stillinger skal besettes av interne søkere.

Når flinke medarbeidere kan lære innovasjon og samtidig bidra med det de kan i fremoverlente startups som vi samarbeider med, slår vi to fluer i én smekk

– Vi bruker store ressurser på å legge til rette for at ansatte kan hospitere eller tilegne seg ny kompetanse på andre måter, og da må vi også bruke den kompetansen de tilegner seg. Dette er ikke gratis. Vi investerer nå i egne ansatte fremfor å bla opp for å tiltrekke oss eksterne eksperter. Når flinke medarbeidere kan lære innovasjon og samtidig bidra med det de kan i fremoverlente startups som vi samarbeider med, slår vi to fluer i én smekk. Da tilegner banken seg innovasjonskompetanse, mens de får økte ressurser, sier hun.

Guro vil lære mer om crowdfunding

Guro Rognstad Levang er ansatt som graduate i IT LCI, og har jobbet sammen med Digitalavdelingen i storkundeområdet i DNB. Hun begynte i FundingPartner rett over nyttår og skal hospitere der ut mars. Så langt har hun bidratt på IT-siden med å utvikle hjemmesider og hjulpet dem å tegne ut kundereisen.

Hva har du ambisjoner om å lære mens du er der?

– Jeg håper å få vite mer om hvilke utfordringer statup-selskaper møter og hvordan crowdfunding-bransjen fungerer.

Hva er inntrykket ditt så langt?

Her har de nesten ikke møter

– Det har vært som å komme til en helt annen verden. Her har de nesten ikke møter, men jobber og produserer fortløpende fra klokken ni om morgenen til klokken ni om kvelden. Det er mindre bruk av innovasjonsmetodikker som design thinking og lean start-up. Post-it lapper og whiteboard ser du mindre av her. Teamene jobber raskere. De har myndighet til å ta nødvendige beslutninger underveis, slik at prosessene ikke stopper opp.

KOMPETANSEUTVEKSLING: DNBs Gruo Rognstad Levang får lære mer om crowfunding og hvordan gründere jobber samtidig som FundigPartner har fått en ekstra ressurs. Her sammen FundingPartners administrerende direktør, Geir Atle Bore. Foto: FundingPartner

Administrerende direktør i Fundigpartner, Geir Atle Bore, mener også at det er to forskjellige verdener. På spørsmålet om hva DNB trenger å lære for å kunne være en best mulig bank og sparringspartner for en startup-bedrift, svarer han følgende:

Det er viktig å teste i små-skala og ikke legge for mye innsats i nye løsninger før de er testet ut

– I bank og finans er det lange og tunge prosesser for å få til endring. I en liten startup skjer dette på dagen eller i løpet av få timer. Det er viktig å teste i små-skala og ikke legge for mye innsats i nye løsninger før de er testet ut. Dette har mye med kultur å gjøre, og jeg håper at Guro etter hvert kan ta med seg litt av denne kulturen tilbake til DNB.

Rolf Assev er partner i Startuplab, som huser Fundigpartner og flere andre startups. Han mener at dette er spennende og et bevis på at DNB tenker nytt og annerledes.

-Så vidt jeg vet er DNB først ute med dette, sier han.

Han sier at bankens ansatte på denne måten får praktisert å jobbe kontinuerlig med produktutvikling og testing i markedet.
For å lykkes med innovasjon i dag, må næringslivet lære å jobbe på en annen måte, fastslår han.

Her får Guro muligheten til å bli godt kjent med også andre startups som kan være interessante samarbeidspartnere for DNB

Assev mener at DNB gjennom å sende ansatte på hospitering også får en lyttepost innenfor ny teknologi og tjenester.
– Hos StartupLab i Forskningsparken i Oslo sitter det 82 startups innenfor teknologi. Guro får derfor muligheten til å bli godt kjent med også andre startups som kan være interessante samarbeidspartnere for DNB.

Han legger til at hospiteringsordningen også er interessant og verdifull for FundingPartner.

– Guro har en kompetanse og et nettverk som FundingPartner kan få glede av. Hun kommer fra utsiden og kan utfordre FundingPartner med «utenfor boksen»-tenking. Som startup har FundingPartner begrenset med ressurser, og det å få inn en person som Guro vil bidra til at FundingPartner får gjort mer på kortere tid.

Jon-Kristian Prietz er Divisjonsdirektør i IT LCI og tenkte med en gang på Guro da han hørte om muligheten for hospitering i StartuoLab.

– Dette er en spennende erfaring for Guro som en del av hennes graduate-program og samtidig en unik mulighet for DNB til å hente erfaring og inspirasjon utenfra, sier Jon-Kristian.

Leder for IT digitalavdelingen til Storkundeområdet i DNB, Morten Garvik, ønsker å sende flere medarbeidere på hospitering hos startup-selskaper.

Dette er vinn vinn for alle parter

-Dette er vinn vinn for alle parter. Vi lærer, mens startup’en får økte ressurser. Nå skal vi bruke erfaringene som Guro og FundingPartner gjør seg til å bli enda bedre på pragmatisk tilnærming til innovasjon og lage et godt opplegg videre for dette. Målet er at flere av våre medarbeidere skal erfare hvordan startup-selskaper jobber, hvilke utfordringer de har og hva vi kan hjelpe dem med, sier han.

Les også denne saken i Dagens Næringsliv:

Storbank sendte Guro (24) til start-up for å «adoptere» det beste fra trendkulturen

 

Les også