HAR DU ANSATTE? Som bedriftseier plikter du å kjøpe innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring dersom du har ansatte. Foto: DNB

Når du starter opp en bedrift er det viktig å passe på at du har forsikringene i orden. Noen forsikringer må du ha og noen bør du ha. Som bedriftseier plikter du å kjøpe innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring dersom du har ansatte.

Erik Larsen, Oppstartslos i DNB, snakker med mange gründere og opplever at det er mange som har spørsmål rundt forsikringer.

– Oppstartsbedriftene lurer på hva som skal være på plass av forsikring dersom de skal drive en bedrift. De lurer også på hva det vil koste og hvor de kan få det. Mitt råd er å ta kontakt med forsikringsselskaper og be om tilbud for din bedrift, sier Erik Larsen, Oppstartslos i DNB.

yrkesskadeforsikring
FÅR MANGE TELEFONER OM HVILKE FORSIKRINGER SOM MÅ VÆRE PÅ PLASS FØR EN STARTER EN BEDRIFT: Oppstartslos Erik Larsen i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Innskuddspensjon for dine ansatte

Er du en nyoppstartet bedrift med ansatte eller nylig har fått ansatte, må du ha en pensjonsavtale om innskuddspensjon.

– Med innskuddspensjon for bedrifter sikrer du lovpålagt sparing på en enkel måte. Ordningen gir rett til skattefradrag for bedriften og er enkel å administrere i nettbanken, sier Larsen.

Yrkesskadeforsikring omfatter skader og sykdommer

Yrkesskadeforsikringen dekker skader og sykdommer som kan påføres i arbeid og på arbeidsstedet i arbeidstiden, forteller Larsen. Og det er personskade eller sykdom:

  • forårsaket av arbeidsulykke
  • som i henhold til folketrygdloven er likestilt med yrkesskade
  • som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Yrkesskadeforsikring gir erstatning for:

  • Tap i fremtidig inntekt
  • Ménerstatning
  • Erstatning ved dødsfall
  • Påførte merutgifter
  • Fremtidige merutgifter
  • Faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunktet
  • Forsikringen omfatter alle ansatte så lenge arbeidsforholdet består

Selvstendig næringsdrivende eller frilanser?

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du tegne frivillig yrkesskadeforsikring via NAV. Årlig premie utgjør 0,4 prosent av forventet årsinntekt. Les mer om yrkesskadeforsikringen fra NAV her.

Andre forsikringer du må ha

Har du bil eller annet kjøretøy må du ha ansvarsforsikring for kjøretøy.

Forsikringer du bør ha

Du bør ha uføreforsikring, ansvarsforsikring og brann- og tyveriforsikring. Det finnes i tillegg flere forsikringer som kan være fornuftig å ha, slik som reiseforsikring og helseforsikring.

Les mer om forsikringer for bedrifter her.

Oppstartslosene hjelper mer enn 150 gründere hver uke. Dette er bransjene som vokser mest.

 

Les også