TJENESTENÆRINGENE ER VIKTIGERE ENN NOEN GANG FØR: De er økonomiens største jobbskaper, betaler for en fjerdedel av statsbudsjettet og tilfører store ringvirkninger i norsk økonomi. Foto: NTB Scanpix

I snitt betaler en bedrift i tjenestenæringene for 6 lærere eller 8 politibetjenter hvert år. Det viser en fersk analyse gjennomført for DNB og Virke.

Gjennomsnitts-bedriften har 11 ansatte, omsetter for 18,6 millioner kroner og samlet skattebidrag utgjør nær 4 millioner kroner.

Disse er bunnplanken til velferden vår

Tjenestenæringene er virksomheter som driver med handel og formidling av varer og tjenester. Tjenestenæringene dekker transport, lagring, post og telekommunikasjoner, bank- og finansiering, forsikring, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting, slik som advokater, arkitekter og rådgivende ingeniører.

– Tjenestenæringene står for så mye som 61 prosent av verdiskapingen i Norge. Dette viser at vi lever i en tjenesteøkonomi. Det er tusenvis av små og mellomstore verdiskapere i hele landet og disse er bunnplanken til velferden vår, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør for DNBs bedriftmarked.

Finansierer nesten en fjerdedel av Statsbudsjettet

Skattebidraget* fra privat tjenestenæring tilsvarer rundt 314 milliarder kroner i 2017. Dermed betaler næringens bedrifter og ansatte i næringene for nesten en fjerdedel av utgiftene på Statsbudsjettet.

– Eksempelvis så betaler det for hele sykehusbudsjettet (159 milliarder kroner), forsvarsbudsjettet (59 milliarder kroner) og alt på samferdsel (73 milliarder kroner) i 2018, sier Schilbred Fasmer.

Her kan du se hvor mye din bedrift bidrar med til samfunnet 🙂

Tjenestenæringene er viktigere enn noen gang

Den ferske analysen viser at halvparten av alle nordmenn jobber i private tjenestebedrifter, og 8 av 10 nordmenn jobber innen tjenestesektoren (inkl. offentlig sektor). Jobbskapingen i tjenestesektoren siden 2008 tilsvarer ca 87 % av nye jobber.

De betaler for en fjerdedel av statsbudsjettet

Beregningene viser at private tjenestenæringer utgjør ca 1.147.000 årsverk i AS Norge for 2017. Det er en andel på 47 prosent. Varehandelen er den største bidragsyter med 376.000 ansatte (300.000 årsverk) i 2017.

– Fasit for verdiskaping, sysselsetting og skattebidrag i norsk økonomi viser at tjenestenæringene er viktigere enn noen gang før. De er økonomiens største jobbskaper, betaler for en fjerdedel av statsbudsjettet og tilfører store ringvirkninger til norsk økonomi, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør i DNB for DNBs bedriftmarked.

Unicorns Benedicte Schilbred Fasmer
OPPTATT AV TJENESTENÆRINGEN: Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB. FOTO: Stig B. Fiksdal

Det vil skapes nye arbeidsplasser

Ivar Horneland Kristensen, som er ny administrerende direktør i Virke, som er hovedorganisasjonen for tjenestenæringene, er opptatt av at flere skal skjønne hvor viktig tjenestenæringen er.

– Det er interessant å se at den private tjenestenæringen står for nesten halvparten av sysselsettingen i Norge. Denne analysen viser også hvor fantastisk stor verdi disse virksomhetene har for samfunnet vårt. Vi har bygget landet vårt på industri og omsetning av råvarer som fisk og olje. Det er vår historiske arv, men siden 1970-tallet har tjenestenæringene bidratt med stadig mer, sier Virke-direktøren.

Flere arbeidsplasser på sikt

Det blir stadig viktigere hvordan man mottar en vare, ikke bare produktet i seg selv. For eksempel handler flere på nett og mange fysiske butikker etablerer nå samspill med digitale salgsplattformer.

– Vi ser at kunder, innenfor de fleste bransjer, er opptatt av helhetsopplevelsen som tjenester gir. Service og distribusjonsmåter, blir stadig viktigere, og det leder til mye innovasjon. Ved hjelp av teknologi og digitalisering mener vi at det vil skapes flere arbeidsplasser fremover, selv om omstillingen vi nå står oppe i også er utfordrende, sier Kristensen.

TJENESTENÆRINGEN BIDRAR MED STADIG MER: Ivar Horneland Kristiansen, administrerende direktør Virke. Foto: Virke

*Skattebidraget det er både direkte og indirekte

Det er Ny Analyse som har utført analysen for DNB og Virke. Med Ringvirkninger-kalkulatoren kan du se hvor mye din bedrift bidrar med til velferdsstaten vår.

3 av 4 nordmenn handler på nett

Vi har bare sett begynnelsen

I snitt bidrar en bedrift med 10,5 lærerårsverk

Les også