Skrevet av Chul Christian Aamodt

Vi har flere hatter. Til daglig jobber vi som gründere i enerWE – En nettavis for olje- og energibransjen. Kristine Kotte-Eriksen er byråleder, og jeg er ansvarlig redaktør. I tillegg jobber vi som investorer og styreressurser. I denne artikkelen vil vi dele våre erfaringer med bruk av sosiale medier til viktige beslutninger.

Facebook er den største driveren til trafikk
enerWE hadde sitt første hele driftsår i 2014. Vi oppdaget raskt at selskapets Facebookside var den viktigste driveren til trafikk på enerWE.no.

17. mai 2016 tok vi også i bruk Instant Articles, noe som ytterligere forsterker Facebook som verktøy. Les vår kommentar om Instant Articles her.

De aller fleste etablerte mediehusene benytter Facebook som trafikkdriver. Vi ser mange kommersielle og redaksjonelle utfordringer og problemstillinger ved det å gjøre seg avhengig av Facebook som trafikkdriver, men for oss i enerWE har Facebook vært så viktig at vi med hånden på hjertet kan si at vi ikke ville klart å skape en ny nettavis uten nettopp Facebook.

Facebook når viktige beslutninger skal fattes
Jeg har jobbet i næringslivet siden 2001. Jeg satt tidligere i ledelsen i et selskap som vi løftet opp fra kjellerbedrift til internasjonal suksess. Dette selskapet ble i 2014 kjøpt opp av et internasjonalt Private Equity-fond. I tillegg har jeg erfaring fra styreverv i små og mellomstore bedrifter.

Når viktige beslutninger skal fattes må man kjøre gode prosesser, enten det er prosesser i selskapets ledelse eller i styremøter. Her jobber de fleste bedrifter på tradisjonelt vis der de ikke ønsker å dele åpent ut hvilke strategiprosesser som til enhver tid pågår.

Slik er ikke vi. Vi deler.

Vi deler på Facebook
Vi er av den oppfatning at suksess først og fremst handler om evnen til å gjennomføre. Det finnes hundrevis av gode idéer. Dersom man ikke lykkes med å sette sammen det riktige teamet som skal gjennomføre idéene, så er idéene verdiløse. For oss er teamet nøkkelen til suksess.

Vi er derfor ikke redde for å dele åpent de prosessene vi kjører, enten det er i enerWE eller som investorer. Vi vil her gi tre eksempler:

1. Vi deler åpent vår strategi. I artikkelen ”Slik henter du inn eksterne investorer” delte vi prospektet som ble benyttet da vi i enerWE hentet inn 3 millioner kroner fra eksterne investorer. Vår strategi er beskrevet i prospektet. Vi er fullt klar over at våre konkurrenter har finlest dokumentet, men det bryr vi oss ikke om. Artikkelen har vært en katalysator for gode idéer fra folk vi aldri har møtt før. Mange har henvendt seg til oss etter å ha lest saken på DNB Feed og gitt innspill som vi aldri ville fått dersom vi ikke hadde turt å dele.

2. Vi deler åpent våre tanker. SCREENSAILOR AS er største aksjonær i enerWE AS. Gjennom investeringselskapet SCREENSAILOR AS vurderer vi å gå inn på eiendomsmarkedet. Vi ser i disse dager på mulighetene for å etablere et eiendomsselskap sammen med flere andre investeringsselskap. Vi har totalt ca. 10 millioner i egenkapital dersom vi velger å gå i gang med dette prosjektet. Dersom vi belåner prosjektet ytterligere har vi muligheten til å gå inn på markedet. Eiendomsselskapet skal leie ut kontorplasser sentralt i Oslo. Vi vurderer flere ulike konsepter, der et konsept er utleie av kontorplasser til nystartede nettaviser. Vi har her benyttet Facebookgruppene «Stort og smått om sosiale medier» og «Mediegründere» for å få tilbakemeldinger. Vi har fått veldig mange verdifulle tilbakemeldinger.

3. Vi skaper nysgjerrighet. De fleste nystartede nettavisene består av mennesker som er dyktige til å skape innhold. enerWE har kommet så langt i løypa at vi nå også har signert med en salgsdirektør som skal bygge opp et dedikert salgsteam. Mange nystartede nettaviser mangler nettopp dette. Vi leker med tanken om å sette opp et salgsteam som også kan hjelpe andre nettaviser med salg. Også her benytter vi Facebookgruppene «Stort og smått om sosiale medier» og «Mediegründere» for å få tilbakemeldinger. Her har vi også fått kontakt med flere nettaviser som er nysgjerrige på denne tjenesten dersom vi lanserer den.

Vi får verdifulle tilbakemeldinger på Facebook
Vi har valgt en linje der vi åpent deler hvilke utfordringer og muligheter vi til enhver tid vurderer. Vi innrømmer at det er litt skummelt, for vi kan lett bli misforstått.

Eksempelvis er det ikke 100 % sikkert at vi gjennom SCREENSAILOR AS går inn på eiendomsmarkedet.

Det er heller ikke 100 % sikkert at enerWE velger å tilby salgsteam til andre nystartede nettaviser.

Kritiske røster kan lett hevde at vi har pratet med store ord dersom det viser seg at vi velger bort disse mulighetene. Samtidig kan vi ikke la oss skremme av kritiske røster. Det eneste som teller er om vi lykkes med det vi velger å gjøre.

Dersom vi klarer å skape verdier for våre kunder og aksjonærer, og dersom vi klarer å skape nye lønnsomme arbeidsplasser, så betyr det mye mer enn om noen fra tid til annen mener at vi drar i gang diskusjoner og idéer som renner ut i sanden.

Ved å dele og diskutere i ulike grupper på Facebook, får vi tilbakemeldinger som vi aldri ville fått tilgang til dersom diskusjonene kun hadde foregått innenfor lukkede dører i ledermøter eller styremøter.

Vi må understreke at beslutningene fattes i ledermøter og styremøter, men ved å benytte blant annet Facebook som verktøy for å få frem de gode diskusjonene er vi overbevist om at vi klarer å belyse sakene fra flere sider, noe som øker sannsynligheten for å lykkes.

Om Chul Christian Aamodt og Kristine Kotte-Eriksen
Kristine Kotte-Eriksen har en bachelor i PR, kommunikasjon og media fra Høgskulen i Volda. Hun er medgründer og partner i nettavisen enerWE, hvor hun jobber som deskleder og kundeansvarlig. I tillegg sitter hun i styret i Kvinner i Business. Kristine har etablert sitt eget holdingselskap som heter Kotte Consuting.

Chul Christian Aamodt er utdannet sivilingeniør i Marin Teknikk ved NTNU. Han begynte i Mintra Trainingportal i 2001. I 2006 gikk han inn i ledelsen i selskapet med ansvar for salg, markedsføring, strategi og forretningsutvikling. Han jobbet i selskapet frem til 2013. I 2014 startet han nettavisen enerWE.no. I tillegg til å jobbe som Ansvarlig redaktør i enerWE.no, sitter Aamodt i flere styrer i industrien, og han jobber som privat investor. Gjennom investeringsselskapet SCREENSAILOR AS har han investeringer i DNB AM Global Indeks Valutasikret, Medier24, Tactic Real-time Marketing, Inspera, Cloudnames, TEAM Nordmarka og enerWE. Han jobber aktivt med å lete etter nye startups i mediebransjen der han kan investere.

Les også