Statsbudsjettet for 2018:

Dette betyr statsbudsjettet for din bedrift: Aksjerabatt på aksjer og eiendeler, lavere skatt, og opsjonsrabatt for norske gründere.

Her er statsbudsjettets viktigste punkter for norsk næringsliv.

Aksjerabatt på aksjer og eiendeler. Det skal kun betales formueskatt på 80 prosent av verdien på aksjer og eiendeler i bedrifter

Dette er en god nyhet for alle bedriftseiere som ønsker å tilbakeføre overskudd til bedriften sin, slik at de får mer egenkapital og kan investere ytterligere i å utvikle sin bedrift.

Norske bedrifter er helt avgjørende for vår velferd, og dette er med på å løfte frem utvikling, innovasjon og vekst – noe som er avgjørende for omstillingen av norsk næringsliv. Eiendomsskatten på maskiner og tilbehør foreslås at fjernes.

Selskapsskatten reduseres fra 24 prosent til 23 prosent

Dette vil styrke næringslivets konkurransekraft ved at bedriftene får mer i overskudd og kan derfor da reinvestere disse pengene i videre utvikling. Våre naboland har over flere år redusert selskapsskatten, og dette er derfor en viktig konkurransefaktor og rammebetingelse for norske bedrifter.

Opsjonsrabatt for norske gründere 

Regjeringen foreslår å lette opsjonsbeskatningen for å styrke små oppstartsbedrifters evne til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Det betyr at det blir enklere for oppstartsselskaper å gi de som jobber for selskapet aksjer i selskapet.

Opsjoner er et virkemiddel oppstartselskapene benytter når de tilbyr retten til å kjøpe aksjer på et gitt tidspunkt til avtalt pris, og kan være en helt annen enn markedsverdien.

Det er noen begrensninger som kan påvirke denne rabatten negativt:

  • Selskapet må ha under ti ansatte.
  • Selskapet må være under seks år gammelt.
  • Selskapet må omsette for under 16 millioner kroner.
  • Opsjonene må være begrenset til 30.000 kroner per ansatt.
  • Ordningen gjelder kun for nyansettelser etter 1. januar 2018.
  • Staten kan ikke eie mer enn 24 prosent av bedriften, og den enkelte ansatte kan ikke eie mer enn fem prosent.

Norske verft gis garantier for 10 milliarder

Regjeringen ønsker å utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft til også å finansiere skip som skal brukes i Norge, de neste tre årene. Dette for å bidra til at norske verft kommer seg gjennom en tøff tid.

Det er Eksportkreditt Norge og GIEK som gis en låne- og garantiramme på 10 milliarder kroner neste år.

Innovasjonsprogrammet «DemoHav» støttes med 30 millioner kroner

Programmet støtter nye prosjekter i marine og maritime selskap.

Innovasjon Norge

Får 10 millioner kroner for å styrke Norges profil som en ledende havnasjon. De får også 10 millioner kroner til Invest in Norway-funksjon for å håndtere internasjonale investorer som vurderer etablering i Norge. I tillegg får de 10 millioner til økt eksport og kommersialisering av bedrifter med internasjonalt vekstpotensial, samt at klyngene får 10 millioner kroner for å forsterke innovasjons- og fornyelsesevnen i regionale innovasjonsmiljøer.

Mindre attraktivt med firmaelbil 

Regjeringen foreslår å fjerne den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen.

Yrkesfag styrkes

Og det med 65 millioner kroner. Det foreslås blant annet å sette av 13,6 millioner kroner til lokalt rekrutteringsarbeid og til videreutvikling av digitale verktøy.

For privatpersoner, men viktig for mange bedriftseiere:

  • Personskatten reduseres fra 24 prosent til 23 prosent, men trinnskatten øker noe. Reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil bli dekket gjennom økningen i satsene i trinnskatten.
  • Husk også at lavere skattesats vil gi lavere gjeldsfradrag.
  • Formueskatten endres ikke ytterligere. Fra tidligere er bunnfradraget på formueskatten 1,48 millioner kroner per skatteyter. For et ektepar blir bunnfradraget i formueskatten totalt 2,96 millioner kroner.
  • Skatteklasse 2 fjernes. Det betyr at familier der den ene ektefellen har ingen eller lav inntekt må betale mer skatt.

Dette er forslaget til regjeringen og nå skal det behandles i Stortinget.

Les også